CURRICULUM VITAE

Europass
Informații personale
Nume / prenume

Covic Adrian Constantin

Adresă
Str. Grigore Ghica Vodă nr. 36, CP: 700475, Iași, Romania
Telefon
+40.722.280.247
E-mail
accovic@gmail.com
Naționalitatea
Română
Data nașterii
06.05.1967
Sex
masculin
Status familial
Căsătorit cu Adina Otilia Covic
Copii: Andreea Simona (16 Iunie 1997) și
Alexandra Maria (19 Mai 1999)
Domeniul ocupațional
Medicină

Locul de activitate
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

Spitalul Clinic Universitar „Dr. C. I. Parhon”, Clinica a IV-a
Medicală - Nefrologie
Titluri actuale
Profesor universitar Universitatea de Medicina și Farmacie
“Gr. T. Popa” Iași
Prorector “Cercetare științifică” - UMF “Gr. T. Popa” Iași
Medic primar Medicină Interna, medic primar Nefrologie
Șef Secție Transplant Renal, Spitalul “ Dr. C.I. Parhon” Iași
Doctor în Științe Medicale
Membru al Academiei de Științe Medicale
Membru al Academiei Oamenilor de Știință din Romania
Educație și formare
Studii pre-universitare
Colegiul “Costache Negruzzi” din Iaşi, absolvent promoția 1985
- şef de promoţie, Diploma de Bacalaureat, seria D nr. 29738
Studii universitare
Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore. T. Popa” Iași, absolvent 1991, Diplomă
de licență seria J, nr.930
Stagii în străinătate
(1) Anglia, Manchester, Withington Hospital, Artificial Kidney
Unit, dr. P. Ackrill,
(06.10.1992-30.01.1993;
13.09.1993
-
13.01.1994;
14.12.1994 -13.03. 1995), funcţia de Honorary
„Research Registrar”, postul de „Honorary Clinical Research
Fellow” al Universitatii din Manchester.
(2) Belgia, Aalst, Dr. V. Lornoy, 9-16 Martie, 1996.
(3) Franta, Amiens, Prof.Dr.A. Fournier, 15.06 - 30.09.1997;
am obținut «Attestation de Formation Specialise» în nefrolgie.
(4) Germania, Leipzig, Herz-zentrum, Klinikum Fur
Herzchirurgie, Dr. D. V. Schmitt, 13.09-20.09.1998.
(5) USA, CLEVELAND, Case Western Reserve University. In
01.01.1999 - 01.03.2000, „Research Associate” in cadrul
programului de cercetare “Genetic Susceptibility to ESRD”,
Prof. Dr. John Sedor, CWRU si Metro Health Medical Center.
Studii doctorale
(1993-1997) -„Doctor în științe medicale”- 1997 (diploma seria M nr.
000917) "Studiul modificărilor cardiovasculare în insuficiența
renală cronică și al factorilor determinanți în funcție de
modalitatea de supleare renala" - conducător științific Prof. Dr.
V. Tacu.
Experiența profesională
Universitară
Preparator universitar (prin concurs) Clinica a IV-a
Medicală - Nefrologie (1991 - 1994);
Asistent universitar (prin concurs) Clinica a IV-a
Medicală - Nefrologie (1994 - 2000);
Sef Lucrări (prin concurs) Clinica a IV-a Medicală -
Nefrologie (2000);
Conferențiar universitar (prin concurs) Clinica a IV-a
Medicală - Nefrologie (2002)
Profesor universitar (prin concurs) Clinica a IV-a
Medicală - Nefrologie (2004 - în prezent)
Conducător de doctorat (2005) - 11 teze doctorat finalizate
Medicală
Medic specialist (1998) și primar (1999) de Medicină internă
Medic specialist (1998) și primar (2002) de Nefrologie
Competenta tehnica in dializa (1996): hemodializă,
hemofilatrare, plasmafereză, dializă peritoneală, dializă
hepatică
Competență în Ecografie Generala și Ecocardiografie (1996)
Medic rezident Cardiologie (2014)
Fellow Royal College of Physicians - FRCP (London) (2008)
Fellow of the ERA-EDTA (FERA) (2011)
Administrativă și
Prodecan al Facultății de Medicina Generala, UMF Iasi (2004
organizatorică
- 2008);
Prorector Cercetare Științifică la UMF Iași (2012 -2013);
Prorector Cercetare Științifică la UMF Iași (2016- 2020)
Director Centru de Cercetare proiectul “CERO - Profil de
carieră: cercetător roman” - POSDRU/159/1.5/ S/135760
Coordonator “Centrul metodologic de cercetare medicală și
medicina bazata pe dovezi” - Decizia U.M.F. “Gr. T. Popa”
Iași nr. 580 / 10.10.2013
CNATDCU (Consiliul National de Atestare a titlurilor,
Diplomelor și Certificatelor Universitare) Vicepreședinte
Panel 3 - Științe Biomedicale, vicepreședinte Comisia de
Medicină, Ordin 3761 / 09.02.2011 (perioada 2011 - 2014)
Evaluator ARACIS - 2007, 2008
Sef Centru Dializa Iași (1999 -2012).
Sef Secție Transplant Renal (2001 - prezent).
Sef Clinica Nefrologie - Medicina Interna (2008 - prezent).
Director Medical Spitalul C. I. Parhon (2002 - 2003).
Director General Spitalul C. I. Parhon (2003 -2012).
Membru Comisie Nefrologie a Ministerului Sănătății (2008-
2011)
Programul național de dializă: șeful centrului de dializă Iași
(1999-2012); introducerea programului de dializă peritoneală
(1996)
Programul național de transplant: coordonator al Centrului
de transplant renal Iași (170 transplanturi renale supervizate
și 400 pacienți transplantați (din Iași și alte centre) urmăriți în
ambulatoriu.
Programul național de dializă hepatică: 100 dialize
Aptitudini și competențe
personale
Limbi străine
ΙNΤELEGERE
VORBIRE
SCRIERE
cunoscute
Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Engleză
C2
C2
C2
C2
C2
Franceză
C1
C1
C1
C1
C1
Italiană
A2
A2
A2
A2
A2
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competențe și abilități sociale Responsabilitate, spirit de echipă, onestitate, corectitudine,
capacitate de comunicare și adaptare
Aptitudini organizatorice
Capacitate de agregare, mobilizare și coordonare echipe de
lucru (studenți rezidenți, medici) pe probleme medicale,
științifice (granturi, programe), administrative; organizare de
manifestări științifice
(de ex., cursul internațional
Renal
Failure Academy, organizat anual (2003-2016), sub egida ERA-
EDTA, pentru nefrologii tineri de Europa centrală și de Est
Competențe și aptitudini
Competențe tehnice în: hemodializă, hemofilatrare,
tehnice
plasmafereză, dializă peritoneală, dializă hepatică; ecografie
generala și ecocardiografie; puncție biopsie renală, osoasă;
pericardocenteză.
Competență în utilizarea mijloacelor bio-informatice.
ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ
PUBLICAȚII
a) Articole științifice
411
Reviste străine - număr (357) + autor principal (189)
o ISI (nr) - 320 (173 autor principal)
o BDI (nr) - 37 (16 autor principal)
o Lista revistelor străine- la fiecare nr. articole
Nr.crt
REVISTA
IF
Nr.
Nr.crt
REVISTA
IF
Nr.
articole
articole
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF
1
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
59.558
3
36
2.656
1
HYPERTENSION
2
LANCET
44.002
3
37
AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY
2.605
10
3
PLOS MEDICINE
13.585
1
38
JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION
2.549
7
JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND
4
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE
11.462
1
39
2.495
1
THROMBOSIS
5
NATURE REVIEWS NEPHROLOGY
9.463
3
40
CLINICAL HYPERTENSION IN NEPHROLOGY
2.438
1
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY
HEMODIALYSIS: NEW METHODS AND
6
8.491
1
41
2.438
2
OF NEPHROLOGY
FUTURE TECHNOLOGY
7
KIDNEY INTERNATIONAL
7.683
11
42
JOURNAL OF DIABETES RESEARCH
2.431
1
KIDNEY INTERNATIONAL
8
7.026
6
43
INTERNAL AND EMERGENCY MEDICINE
2.34
1
SUPPLEMENTS
9
HYPERTENSION
6.294
4
44
BMC NEPHROLOGY
2.289
4
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL
10
6.269
14
45
2.226
5
DISEASES
PRACTICE
11
DIABETOLOGIA
6.206
1
46
LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE
2.137
1
COCHRANE DATABASE OF
12
6.103
1
47
BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL
2.134
1
SYSTEMATIC REVIEWS
AMERICAN JOURNAL OF
13
5.669
1
48
THERAPEUTIC DRUG MONITORING
2.094
1
TRANSPLANTATION
14
AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE
5.61
1
49
JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE
2.085
7
JOURNAL OF CLINICAL
15
5.531
1
50
ARTIFICIAL ORGANS
1.993
1
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
CLINICAL AND EXPERIMENTAL
16
SCIENTIFIC REPORTS
5.228
1
51
1.945
1
NEPHROLOGY
JOURNAL OF THE AMERICAN HEART
17
5.117
1
52
SEMINARS IN DIALYSIS
1.912
4
ASSOCIATION
INTERNATIONAL JOURNAL OF
18
CLINICAL SCIENCE
4.996
1
53
1.88
1
CARDIOVASCULAR IMAGING
19
PHARMACOLOGICAL RESEARCH
4.816
1
54
CLINICAL TRANSPLANTATION
1.844
1
CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN
20
4.657
9
55
ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE
1.812
1
SOCIETY OF NEPHROLOGY
PROGRESS IN CARDIOVASCULAR
21
4.635
1
56
NEPHROLOGY
1.796
3
DISEASES
ANNALS OF NONINVASIVE
22
LIVER INTERNATIONAL
4.47
1
57
1.569
1
ELECTROCARDIOLOGY
NEPHROLOGY DIALYSIS
23
4.085
72
58
JOURNAL OF VASCULAR ACCESS
1.535
1
TRANSPLANTATION
SEMINARS IN ARTHRITIS AND
24
3.946
1
59
HEMODIALYSIS INTERNATIONAL
1.495
2
RHEUMATISM
25
ATHEROSCLEROSIS
3.942
1
60
NEPHRON CLINICAL PRACTICE
1.471
4
26
SEMINARS IN NEPHROLOGY
3.773
1
61
NEPHRON
1.41
2
27
TRANSPLANTATION
3.69
5
62
BLOOD PURIFICATION
1.404
7
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY
28
3.232
1
63
PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE
1.388
1
AND HYPERTENSION
29
HYPERTENSION RESEARCH
3.208
1
64
JOURNAL OF NEPHROLOGY
1.352
17
CLINICAL AND EXPERIMENTAL
30
CURRENT HYPERTENSION REPORTS
3.112
1
65
1.307
2
HYPERTENSION
31
PLOS ONE
3.057
3
66
PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL
1.298
3
INTERNATIONAL UROLOGY AND
32
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL
3.052
1
67
1.292
56
NEPHROLOGY
KIDNEY & BLOOD PRESSURE
33
2.908
5
68
CLINICAL NEPHROLOGY
1.065
3
RESEARCH
34
JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE
2.844
1
69
RENAL FAILURE
0.875
1
QJM-MONTHLY JOURNAL OF THE
35
2.824
1
70
ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
0.367
2
ASSOCIATION OF PHYSICIANS
71
DIALYSIS & TRANSPLANTATION
0.184
2
Reviste naționale - număr (54) + autor principal (30)
o ISI (nr) - 6 (1 autor principal)
Nr.
Revista
IF
Nr.
crt.
1
REVISTA ROMANA DE BIOETICA
1.17
1
2
FARMACIA
1.162
1
3
ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY
0.811
2
4
ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS
0.381
1
5
CHIRURGIA
0.375
1
Citări / Indice Hirsch
o ISI Web of Science (6183, respectiv 5750 fără autocitări)
Publicatii
(1996 - 2016)
428
Numar citări (1996 - 2016)
4773
Hirsch index :
42
Indicele Hirsch - în anul 2005, la membrii noi ai Academiei Naționale de Științe
(USA) în științe biomedicale media indicelui h a fost 57.
o Google Scholar
Numeroase articole
(>200) s-au realizat prin colaborare între
valoroasa echipă din Iași pe care o coordonez și colectivele de
cercetare conduse de D. Goldsmith
(London), P.A. Ackrill
(Manchester), J. Sedor
(Cleveland), C. Zoccali
(Regio-
Calabria), G. London si Z. Massy (Paris), M. Kanbay (Istanbul),
A. Ortiz (Madrid), M. Vevloet (Amsterdam), W. v Biesen (Gent).
Principalele domenii de cercetare au fost:
statusul
cardiovascular al pacienților dializați • afectarea vasculara si
hipertensiunea • afectarea osoasa a pacientului renal • anemia
pacientului renal eficiența dializei, modelul kineticii ureei
particularitățile dializei la vârstnic
• principalii factori
determinanți şi de prognostic pentru supraviețuirea pacienților
dializati
• rinichiul polichistic
(ADPKD) • hepatita B si C la
pacientul hemodializat • factori predictivi de instalare ai IRA.
Articole cu cele mai multe citări:
Effect of treatment of hyperuricemia with allopurinol on blood pressure, creatinine clearence, and proteinuria in
patients with normal renal functions. M Kanbay, A Ozkara, Y Selcoki, B Isik, F Turgut, N Bavbek, E Uz, A Akcay, Covic, A.
INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, 2007, 39 (4), 1227-1233 - 272 citări
Vascular calcification in long-term haemodialysis patients in a single unit: a retrospective analysis. DJA Goldsmith, A
Covic, PA Sambrook, P Ackrill. NEPHRON, 1997, 77 (1), 37-43, - 216 citări
Anaemia management in patients with chronic kidney disease: a position statement by the Anaemia Working Group
of European Renal Best Practice (ERBP). F Locatelli, A Covic, KU Eckardt, A Wiecek, R Vanholder. NEPHROLOGY
DIALYSIS TRANSPLANTATION, 2009, 24 (2), 348-354, - 181 citări
Vascular calcification: a stiff challenge for the nephrologist: does preventing bone disease cause arterial disease, D
Goldsmith, E Ritz, A Covic. KIDNEY INTERNATIONAL, 2004, 66 (4), 1315-1333, - 180 citări
Systematic review of the evidence underlying the association between mineral metabolism disturbances and risk of
all-cause mortality, cardiovascular mortality and cardiovascular events in chronic kidney disease. A Covic, P
Kothawala, M Bernal, S Robbins, A Chalian, D Goldsmith, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, 2009 24 (5),
1506-1523 - 176 citări
Articole importante:
Peginesatide in Patients with Anemia Undergoing Hemodialysis. Fishbane S, Schiller B, Locatelli F, Covic AC,
Provenzano R, Wiecek A, Levin NW, Kaplan M, Macdougall IC, Francisco C, Mayo MR, Polu KR , Duliege AM, Besarab A.
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE; 2013; 368: 307-319
Epidemiology, contributors to, and clinical trials of mortality risk in chronic kidney failure. Ortiz A, Covic A, Fliser D,
Fouque D, Goldsmith D, Kanbay M, Mallamaci F, Massy ZA, Rossignol P, Vanholder R, Wiecek A, Zoccali C. LANCET
2014;383,1831-1843
The double challenge of resistant hypertension and chronic kidney disease. Rossignol P, Massy ZA, Azizi M, Bakris G,
Ritz E, Covic A, Goldsmith D, Heine GH, Jager KJ, Kanbay M, Mallamaci F, Ortiz A, Vanholder R, Wiecek A, Zoccali C,
London GM, Stengel B, Fouque D LANCET 2015;386: 1588-1598
Systematic review of the evidence underlying the association between mineral metabolism disturbances and risk of
all-cause mortality, cardiovascular mortality and cardiovascular events in chronic kidney disease. Covic A, Kothawala
P, Bernal M, Robbins S, Chalian A, Goldsmith D. NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 2009;24:1506-1523;
Coronary artery disease in uremia: Etiology, diagnosis, and therapy. Goldsmith DJA, Covic, A. KIDNEY
INTERNATIONAL 2001; 60: 2059-2078
Analysis of the effect of hemodialysis on peripheral and central arterial pressure waveforms. Covic A, Goldsmith DJA,
Panaghiu L, Covic M, Sedor J. KIDNEY INTERNATIONAL; 2000; 57: 2634-2643
Tratate. Monografii. Am publicat (autor, editor) 31 de cărți: tratate (1), monografii
Manuale
(6), manuale / cursuri / ghiduri de practică medicală (13),
Ghiduri de practică
capitole în diferite cărți (11); dintre acestea 3 sunt publicate
în străinătate:
Oxford Textbook of Clinical Nephrology (4th ed). N.N. Turner(ed) - la care sunt Section Editor Part 4:„The patient with
interstițial disease”- Oxford University Press, 2015. Coautor la 2 capitole: 86. Chronic tubule-interstițial nephritis (Schiller A,
Covic A, Segal L); 93. Immune-mediated tubule-interstițial nephritis (Segal l, Covic A)
Cardio-renal Clinical Challenge - Goldsmith DJ, Covic A, Spaak J eds , Springer, 2015. Autor la 1 capitol: Uric acid,
Allopurinol: the cardio-renal silver bullet?
Dyslipidemia in Kidney Diseases - Covic A, Kanabay M, Lerna E eds, Springer, 2014
Co-Chair (A. Covic K. Farrington) al Ghidului European:
Clinical practice guideline on the management of
chronic kidney disease (CKD) in frail or elderly patient”
Co-Autor al Ghidurilor Europene:
AKI Crush recommendations: a step forward in disaster
nephrology
Clinical Practice Guideline on management of patients with
diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher
(eGFR <45 mL/min)
Co-Autor al Position Statement
A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the
Kidney Disease Improving Global Outcomes
(KDIGO) Clinical
Practice Guidelines on Acute Kidney Injury: Part 1: definitions,
conservative management and contrast-induced nephropathy
Should patients with CKD stage 5D and biochemical evidence of
secondary hyperparathyroidism be prescribed calcimimetic
therapy? An ERA-EDTA position statement
Endorsement of the Kidney Disease Improving Global Outcomes
(KDIGO) Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder
(CKD-MBD) Guidelines: a European Renal Best Practice (ERBP)
commentary statement
Target haemoglobin to aim for with erythropoiesis-stimulating
agents: a position statement by ERBP following publication of the
Trial to Reduce Cardiovascular Events with Aranesp® Therapy
(TREAT) Study
Anaemia management in patients with chronic kidney disease: a
position statement by the Anaemia Working Group of European
Renal Best Practice (ERBP)
Educating end-stage renal disease patients on dialysis modality
selection: clinical advice from the European Renal Best Practice
(ERBP) Advisory Board
Evaluation of peritoneal membrane characteristics: a clinical advice
for prescription management by the ERBP working group
Endorsement of the Kidney Disease Improving Global Outcomes
(KDIGO) hepatitis C guidelines: a European Renal Best Practice
(ERBP) position statement
Granturi / Programe
Director 2 granturi și colaborator la un alt grant și 9 Proiecte
de cercetare
de cercetare:
Grant IDEI - PCE 2011, PN-II-ID-PCE-2011-3-0637: Extravascular lung water monitoring by combined ultrasound and
bioimpedance as a guide for treatment in hemodialysis cardiomyopathic renal patients” - în desfășurare
Grant intern UMF Iasi nr.1640 /01.02.2013: A combined cardiovascular and endocrine biomarker panel as a risk
stratification tool for hemodialisis patients” - în desfășurare.
Societăți științifice
• ERA-EDTA (European Dialysis and Transplantation Association
și profesionale
/ European Renal Association)
• ISN (International Society of Nephrology)
• EDTNA-ERCA (European Renal Care Association)
• Royal College of Physicians (FRCP) (England)
• Societatea Româna de Nefrologie
• Societatea de Medici şi Naturalişti, Iaşi
• Membru fondator al Fundaţiei Române a Rinichiului
• Membru fondator al Fundației Salvați Rinichiul Iași
Manifestări
În perioada 1993- 2016 am participat la numeroase
științifice
congrese și consfătuiri internaționale cu prezentări orale
sau/și poster: congresele anuale ale ERA-EDTA, ASN și
ISN; congresele europene de dializă peritoneală,
hipertensiune, diabet sau „puls wave analysis”. La acestea
se adaugă congresele naționale de nefrologie sau
cardiologie.
Importantă este implicarea directă în organizarea unor
conferințe sau congrese naționale de nefrologie (1996, 2002,
2013, 2015), consfătuirile Nefro-Cardia și mai ales Cursul
educațional European
„Renal Failure Academy organizat
anual (2003-20216) în Romania, sub auspiciile ERA-EDTA,
pentru nefrologii tineri din Europa centrală și de est.
RECUNOAȘTEREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
Națională
Membru al Academiei de Științe Medicale (2008) și al
Academiei Oamenilor de Știință din Romania (2011).
Președinte al Societății Române de Nefrologie (2005-
2007; 2013-2015).
Membru al CNATDCU - Consiliul National de Atestare a titlurilor,
Diplomelor si Certificatelor Universitare) Vicepresedinte Panel 3 -
Stiinte Biomedicale, vicepresedinte Comisia de Medicina
(2011 - 2014)
Prorector cercetarea științifică UMF Iași (2012-2013 și
2016 - 2020)
Premii și distincții naționale (8)
Premiul I
- Congresul de Cardiologie, Sinaia
(2000). Premiul Colegiului
Medicilor din Romania pentru realizari deosebite in activitatea stiintifica in domeniul
specialitatilor medicale”
(2001). Diploma de Excelenta pentru contributia in
efectuarea transplantului renal in Iasi
(2004). Premiul de Excelenta
-
MEDIC.RO, specialitatea Nefrologie
(2005). Diploma de Excelenta
-
Managerul Anului (2005). Premiul Iuliu Hateganu (2008). Premiu pentru
sustinerea programelor preventive in domeniul violentei (2009). Placheta
SRN - Premiul pentru contribuție remarcabilă la dezvoltarea Nefrologiei în
România, 25 de ani de la înființarea SRN (2016).
Internațională
Membru ales al Consiliului European Renal Association
(ERA-EDTA) și Secretar Trezorier (2005-2011).
Membru în bordul a 4 grupuri internaționale de lucru: •
ERA-EDTA EURECAM
(European Cardiovascular and
Renal Medicine) • ERA-EDTA CKD-MBD (Chronic Kidney
Disease-Mineral and Bone Disorder)
ERPBG (European
Renal Best Practice Guidelines) • KDIGO (Kidney Disease
International Guidelines Organisation).
Președinte COMGAN/ISN (2008-2011)
Section
/ associat-Editor la
5 reviste internaționale:
Journal of Nephrology, BMC Nephrology, Archives Internal
Medicine, Nephrology Dialysis Transplantation, BANTAO
Journal
Editor-in-Chief Nephrology “International Journal of Urology
and Nephrology”
Editor BMC Nephrology
Recenzent (peer-reviewer) la 14 reviste internaționale:
Am. J. Kidney Disease, Nephrology Dialysis Transplantation, J Am
Soc Nephrology, Blood Pressure and Kidney Research, Peritoneal
Dialysis International, Int J Urology and Nephrology, Kidney
International, Clin. Nephrol., Circulation, Hypertension, J.
Hypertension, Ann Int Medicine, Archives Int Med, Ann Int Med.
Invited speaker / lecturer la >20 congrese, conferințe
sau cursuri internaționale (organizate în perioada 2007-
2015 în Spania, Serbia, Italia, Turcia, Ungaria, Belgia, Croatia,
Grecia, Olanda, Marea Britanie).
Fellow Royal College of Physician (FRCP) (England) (2008)
Fellow of the ERA-EDTA (FERA) (2011).
Premii și distincții internaționale (3)
Young Investigator Award - al XXXIII-lea Congres European
de Nefrologie, Nisa, 2000. Young Investigator Award - al
XXXV-lea Congres European de Nefrologie, Copenhaga, 2002.
Award al World Congress of Nephrology, Berlin 2003
Data actualizării: 15 octombrie 2015
Adrian Covic
Anexa 1 - Lista completa publicatii in extenso PubMed
1.
Gargani L, Sicari R, Raciti M, Serasini L, Passera M, Torino C, Letachowicz K, Ekart R, Fliser D, Covic A,
Balafa O, Stavroulopoulos A, Massy ZA, Fiaccadori E, Caiazza A, Bachelet T, Slotki I, Shavit L, Martinez-
Castelao A, Coudert-Krier MJ, Rossignol P, Kraemer TD, et al.. Efficacy of a remote web-based lung
ultrasound training for nephrologists and cardiologists: a LUST trial sub-project., Nephrol Dial Transplant.
2016 Sep 26. doi:pii: gfw329. [Epub ahead of print] Review.
2.
Torino C, Gargani L, Sicari R, Letachowicz K, Ekart R, Fliser D, Covic A, Siamopoulos K, Stavroulopoulos A,
Massy ZA, Fiaccadori E, Caiazza A, Bachelet T, Slotki I, Martinez-Castelao A, Coudert-Krier MJ, Rossignol P,
Gueler F, Hannedouche T, Panichi V, Wiecek A, Pontoriero G, et al.. The Agreement between
Auscultation and Lung Ultrasound in Hemodialysis Patients: The LUST Study., Clin J Am Soc Nephrol. 2016
Sep 22. doi:pii: CJN.03890416. [Epub ahead of print]
3.
Afsar B, Sag AA, Yalcin CE, Kaya E, Siriopol D, Goldsmith D, Covic A, Kanbay M.. Brain-kidney cross-talk:
Definition and emerging evidence., Eur J Intern Med. 2016 Aug 13. doi:pii: S0953-6205(16)30240-0.
10.1016/j.ejim.2016.07.032. [Epub ahead of print] Review.
4.
Kanbay M, Solak Y, Siriopol D, Aslan G, Afsar B, Yazici D, Covic A.. Sclerostin, cardiovascular disease and
mortality: a systematic review and meta-analysis., Int Urol Nephrol. 2016 Aug 6. [Epub ahead of print]
Review.
5.
Segall L, Nistor I, Pascual J, Mucsi I, Guirado L, Higgins R, Van Laecke S, Oberbauer R, Van Biesen W,
Abramowicz D, Gavrilovici C, Farrington K, Covic A.. Criteria for and Appropriateness of Renal
Transplantation in Elderly Patients With End-Stage Renal Disease: A Literature Review and Position
Statement on Behalf of the European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association
Descartes Working Group and European Renal Best Practice., Transplantation. 2016 Oct;100(10):e55-65.
doi: 10.1097/TP.0000000000001367.
6.
Afsar B, Kiremit MC, Sag AA, Tarim K, Acar O, Esen T, Solak Y, Covic A, Kanbay M.. The role of sodium
intake in nephrolithiasis: epidemiology, pathogenesis, and future directions., Eur J Intern Med. 2016 Jul
19. doi:pii: S0953-6205(16)30207-2. 10.1016/j.ejim.2016.07.001. [Epub ahead of print] Review.
7.
Sprague SM, Covic AC, Floege J, Ketteler M, Botha J, Chong EM, Rastogi A.. Pharmacodynamic Effects of
Sucroferric Oxyhydroxide and Sevelamer Carbonate on Vitamin D Receptor Agonist Bioactivity in Dialysis
Patients., Am J Nephrol. 2016;44(2):104-12. doi: 10.1159/000447600. Epub 2016 Jul 20.
8.
Turak O, Afsar B, Siriopol D, Yayla C, Oksuz F, Cagli K, Burlacu A, Covic A, Kanbay M.. Severity of coronary
artery disease is an independent risk factor for decline in kidney function., Eur J Intern Med. 2016
Sep;33:93-7. doi: 10.1016/j.ejim.2016.06.031. Epub 2016 Jul 9.
9.
Kanbay M, Afsar B, Siriopol D, Unal HU, Karaman M, Saglam M, Gezer M, Tas A, Eyileten T, Guler AK,
Aydin I, Oguz Y, Tarim K, Covic A, Yilmaz MI.. Endostatin in chronic kidney disease: Associations with
inflammation, vascular abnormalities, cardiovascular events and survival., Eur J Intern Med.
2016
Sep;33:81-7. doi: 10.1016/j.ejim.2016.06.033. Epub 2016 Jul 7.
10.
Covic A, Apetrii M, Goldsmith D, Kanbay M.. SPRINT: The Study Nephrologists Might Take With a Grain of
Salt., J Clin Hypertens (Greenwich). 2016 Jul 1. doi: 10.1111/jch.12866. [Epub ahead of print] Review.
11.
Covic AC, Floege J, Ketteler M, Sprague SM, Lisk L, Rakov V, Rastogi A.. Iron-related parameters in dialysis
patients treated with sucroferric oxyhydroxide., Nephrol Dial Transplant. 2016 Jun 23. doi:pii: gfw242.
[Epub ahead of print]
12.
Voroneanu L, Nistor I, Dumea R, Apetrii M, Covic A.. Silymarin in Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic
Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials., J Diabetes Res. 2016;2016:5147468. doi:
10.1155/2016/5147468. Epub 2016 Jun 1. Review.
13.
Solak Y, Cetiner M, Siriopol D, Tarim K, Afsar B, Covic A, Kanbay M.. Novel Masters of Erythropoiesis:
Hypoxia Inducible Factors and Recent Advances in Anemia of Renal Disease., Blood Purif. 2016;42(2):160-
7. doi: 10.1159/000446273. Epub 2016 Jun 18.
14.
Ziff OJ, Covic A, Goldsmith D.. Calibrating the impact of dual RAAS blockade on the heart and the kidney -
balancing risks and benefits., Int J Clin Pract. 2016 Jul;70(7):537-53. doi: 10.1111/ijcp.12803. Epub 2016
Jun 9. Review.
15.
Gadalean F, Lighezan D, Stoian D, Schiller O, Timar R, Timar B, Bob F, Donciu MD, Munteanu M, Mihaescu
A, Covic A, Schiller A.. The Survival of Roma Minority Patients on Chronic Hemodialysis Therapy - A
Romanian Multicenter Survey., PLoS One. 2016;11(5):e0155271. doi: 10.1371/journal.pone.0155271.
16.
Voroneanu L, Ortiz A, Nistor I, Covic A.. Atrial fibrillation in chronic kidney disease., Eur J Intern Med.
2016 Sep;33:3-13. doi: 10.1016/j.ejim.2016.04.007. Epub 2016 May 5. Review. No abstract available.
17.
Parati G, Ochoa JE, Bilo G, Agarwal R, Covic A, Dekker FW, Fliser D, Heine GH, Jager KJ, Gargani L, Kanbay
M, Mallamaci F, Massy Z, Ortiz A, Picano E, Rossignol P, Sarafidis P, Sicari R, Vanholder R, Wiecek A,
London G, Zoccali C; et al.. Hypertension in Chronic Kidney Disease Part 1: Out-of-Office Blood Pressure
Monitoring: Methods, Thresholds, and Patterns., Hypertension.
2016 Jun;67(6):1093-101. doi:
10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06895. Epub 2016 May 2. No abstract available.
18.
Parati G, Ochoa JE, Bilo G, Agarwal R, Covic A, Dekker FW, Fliser D, Heine GH, Jager KJ, Gargani L, Kanbay
M, Mallamaci F, Massy Z, Ortiz A, Picano E, Rossignol P, Sarafidis P, Sicari R, Vanholder R, Wiecek A,
London G, Zoccali C; et al.. Hypertension in Chronic Kidney Disease Part 2: Role of Ambulatory and Home
Blood Pressure Monitoring for Assessing Alterations in Blood Pressure Variability and Blood Pressure
Profiles., Hypertension. 2016 Jun;67(6):1102-10. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06896. Epub 2016
May 2. No abstract available.
19.
Kanbay M, Solak Y, Afsar B, Nistor I, Aslan G, Caglayan OH, Aykanat A, Donciu MD, Lanaspa MA, Ejaz AA,
Johnson RJ, Covic A.. Serum Uric Acid and Risk for Acute Kidney Injury Following Contrast: An Evaluation
of Epidemiology, Clinical Trials, and Potential Mechanisms., Angiology.
2016 Apr
21. doi:pii:
0003319716644395. [Epub ahead of print]
20.
Solak Y, Afsar B, Vaziri ND, Aslan G, Yalcin CE, Covic A, Kanbay M.. Hypertension as an autoimmune and
inflammatory disease., Hypertens Res. 2016 Aug;39(8):567-73. doi: 10.1038/hr.2016.35. Epub 2016 Apr
7. Review.
21.
Afsar B, Yilmaz MI, Siriopol D, Unal HU, Saglam M, Karaman M, Gezer M, Sonmez A, Eyileten T, Aydin I,
Hamcan S, Oguz Y, Covic A, Kanbay M.. Thyroid function and cardiovascular events in chronic kidney
disease patients., J Nephrol. 2016 Apr 2. [Epub ahead of print]
22.
von Steinbuechel N, Covic A, Polinder S, Kohlmann T, Cepulyte U, Poinstingl H, Backhaus J, Bakx W,
Bullinger M, Christensen AL, Formisano R, Gibbons H, Hofer S, Koskinen S, Maas A, Neugebauer E, Powell
J, Sarajuuri J, Sasse N, Schmidt S, Muhlan H, von Wild K, et al.. Assessment of Health-Related Quality of
Life after TBI: Comparison of a Disease-Specific (QOLIBRI) with a Generic (SF-36) Instrument., Behav
Neurol. 2016;2016:7928014. doi: 10.1155/2016/7928014. Epub 2016 Feb 1.
23.
Yilmaz MI, Siriopol D, Saglam M, Unal HU, Karaman M, Gezer M, Kilinc A, Eyileten T, Guler AK, Aydin I,
Vural A, Oguz Y, Covic A, Ortiz A, Kanbay M.. Osteoprotegerin in Chronic Kidney Disease: Associations
with Vascular Damage and Cardiovascular Events., Calcif Tissue Int.
2016 Aug;99(2):121-30. doi:
10.1007/s00223-016-0136-4. Epub 2016 Mar 26.
24.
Covic A, Voroneanu L, Apetrii M.. PTH and/or Bone Histology: Are We Still Waiting for a Verdict From the
CKD-MBD Grand Jury?, Am J Kidney Dis. 2016 Apr;67(4):535-8. doi: 10.1053/j.ajkd.2015.11.028. No
abstract available.
25.
Kanbay M, Afsar B, Siriopol D, Unal HU, Karaman M, Saglam M, Eyileten T, Gezer M, Verim S, Oguz Y,
Vural A, Ortiz A, Johnson RJ, Covic A, Yilmaz MI.. Relevance of uric acid and asymmetric dimethylarginine
for modeling cardiovascular risk prediction in chronic kidney disease patients., Int Urol Nephrol. 2016
Jul;48(7):1129-36. doi: 10.1007/s11255-016-1271-6. Epub 2016 Mar 23.
26.
van der Veer SN, van Biesen W, Bernaert P, Bolignano D, Brown EA, Covic A, Farrington K, Jager KJ,
Kooman J, Macias-Nunez JF, Mooney A, van Munster BC, Topinkova E, Van Den Noortgate NJ,
Wirnsberger G, Michel JP, Nistor I.. Priority topics for European multidisciplinary guidelines on the
management of chronic kidney disease in older adults., Int Urol Nephrol. 2016 Jun;48(6):859-69. doi:
10.1007/s11255-016-1257-4. Epub 2016 Mar 17.
27.
Gansevoort RT, Arici M, Benzing T, Birn H, Capasso G, Covic A, Devuyst O, Drechsler C, Eckardt KU, Emma
F, Knebelmann B, Le Meur Y, Massy ZA, Ong AC, Ortiz A, Schaefer F, Torra R, Vanholder R, Wiecek A,
Zoccali C, Van Biesen W.. Recommendations for the use of tolvaptan in autosomal dominant polycystic
kidney disease: a position statement on behalf of the ERA-EDTA Working Groups on Inherited Kidney
Disorders and European Renal Best Practice., Nephrol Dial Transplant. 2016 Mar;31(3):337-48. doi:
10.1093/ndt/gfv456. Epub 2016 Jan 29. Review.
28.
Sag AA, Covic A, London G, Vervloet M, Goldsmith D, Gorriz JL, Kanbay M.. Clinical imaging of vascular
disease in chronic kidney disease., Int Urol Nephrol. 2016 Jun;48(6):827-37. doi: 10.1007/s11255-016-
1240-0. Epub 2016 Feb 22. Review.
29.
Tasmoc A, Donciu MD, Veisa G, Nistor I, Covic A.. Increased arterial stiffness predicts cognitive
impairment in hemodialysis patients., Hemodial Int. 2016 Jul;20(3):463-72. doi: 10.1111/hdi.12406. Epub
2016 Feb 9.
30.
Afsar B, Ortiz A, Covic A, Solak Y, Goldsmith D, Kanbay M.. Focus on renal congestion in heart failure., Clin
Kidney J. 2016 Feb;9(1):39-47. doi: 10.1093/ckj/sfv124. Epub 2015 Nov 29. Review.
31.
Roata CE, Morosanu C, Makkai-Popa ST, Bosanceanu ML, Covic AC.. POSTOPERATIVE ARTERIAL
RELAXATION AND INTRAOPERATIVE VENOUS DILATION AS INTERCONNECTED PROGNOSTIC FACTORS
FOR THE MATURATION OF ARTERIOVENOUS FISTULAS., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2015 Oct-
Dec;119(4):1077-82.
32.
Busila I, Onofriescu M, Gramaticu A, Hogas S, Covic A, Florea L.. ENDOTHELIAL DYSFUNCTION ASSESSED
BY LASER DOPPLER POST-OCCLUSIVE HYPEREMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS., Rev Med Chir
Soc Med Nat Iasi. 2015 Oct-Dec;119(4):1001-9.
33.
Hogas S, Schiller A, Voroneanu L, Constantinescu D, Timar R, Cianga P, Siriopol D, Bob F, Cianga C,
Onofriescu M, Gadalean F, Hogas M, Mihaescu A, Bilha SC, Timar B, Kanbay M, Banach M, Covic A..
Predictive Value for Galectin
3 and Cardiotrophin
1 in Hemodialysis Patients., Angiology.
2016
Oct;67(9):854-9. doi: 10.1177/0003319715623397. Epub 2016 Jan 18.
34.
Checherita IA, Manda G, Hinescu ME, Peride I, Niculae A, Bilha S, Gramaticu A, Voroneanu L, Covic A..
New molecular insights in diabetic nephropathy., Int Urol Nephrol.
2016 Mar;48(3):373-87. doi:
10.1007/s11255-015-1203-x. Epub 2016 Jan 12.
35.
Turiceanu LA, Avadanei ER, Giusca SE, Maranduca MA, Amalinei C, Covic AC, Timofte A, Caruntu ID..
Morphological changes in membranoproliferative glomerulonephritis - a quantitative approach., Rom J
Morphol Embryol. 2015;56(4):1309-17.
36.
Savu O, Elian V, Steriade O, Teodoru I, Mihut S, Tacu C, Covic A, Serafinceanu C.. The impact of basal
insulin analogues on glucose variability in patients with type 2 diabetes undergoing renal replacement
therapy for end-stage renal disease., Int Urol Nephrol. 2016 Feb;48(2):265-70. doi: 10.1007/s11255-015-
1175-x. Epub 2016 Jan 2.
37.
Banach M, Aronow WS, Serban MC, Rysz J, Voroneanu L, Covic A.. Lipids, blood pressure and kidney
update 2015., Lipids Health Dis. 2015 Dec 30;14:167. doi: 10.1186/s12944-015-0169-0. Review.
38.
Turak O, Afsar B, Ozcan F, Oksuz F, Mendi MA, Yayla C, Covic A, Bertelsen N, Kanbay M.. The Role of
Plasma Triglyceride/High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio to Predict New Cardiovascular Events in
Essential Hypertensive Patients., J Clin Hypertens
(Greenwich).
2016 Aug;18(8):772-7. doi:
10.1111/jch.12758. Epub 2015 Dec 22.
39.
Segall L, Nistor I, Van Biesen W, Brown EA, Heaf JG, Lindley E, Farrington K, Covic A.. Dialysis modality
choice in elderly patients with end-stage renal disease: a narrative review of the available evidence.,
Nephrol Dial Transplant. 2015 Dec 15. doi:pii: gfv411. [Epub ahead of print] Review.
40.
Abramowicz D, Hazzan M, Maggiore U, Peruzzi L, Cochat P, Oberbauer R, Haller MC, Van Biesen W;
Descartes Working Group and the European Renal Best Practice (ERBP) Advisory Board.. Does pre-
emptive transplantation versus post start of dialysis transplantation with a kidney from a living donor
improve outcomes after transplantation? A systematic literature review and position statement by the
Descartes Working Group and ERBP., Nephrol Dial Transplant.
2016 May;31(5):691-7. doi:
10.1093/ndt/gfv378. Epub 2015 Nov 12. Review.
41.
Rossignol P, Massy ZA, Azizi M, Bakris G, Ritz E, Covic A, Goldsmith D, Heine GH, Jager KJ, Kanbay M,
Mallamaci F, Ortiz A, Vanholder R, Wiecek A, Zoccali C, London GM, Stengel B, Fouque D; ERA-EDTA
EURECA-m working group; Red de Investigación Renal (REDINREN) network; Cardiovascular and Renal
Clinical Trialists (F-CRIN INI-CRCT) network.. The double challenge of resistant hypertension and chronic
kidney disease., Lancet. 2015 Oct 17;386(10003):1588-98. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00418-3. Review.
42.
Turak O, Afsar B, Siriopol D, Ozcan F, Cagli K, Yayla C, Oksuz F, Mendi MA, Kario K, Covic A, Kanbay M..
Morning Blood Pressure Surge as a Predictor of Development of Chronic Kidney Disease., J Clin Hypertens
(Greenwich). 2016 May;18(5):444-8. doi: 10.1111/jch.12707. Epub 2015 Nov 4.
43.
Solak Y, Yilmaz MI, Siriopol D, Saglam M, Unal HU, Yaman H, Gok M, Cetinkaya H, Gaipov A, Eyileten T,
Sari S, Yildirim AO, Tonbul HZ, Turk S, Covic A, Kanbay M.. Serum neutrophil gelatinase-associated
lipocalin is associated with cardiovascular events in patients with chronic kidney disease., Int Urol
Nephrol. 2015 Dec;47(12):1993-2001. doi: 10.1007/s11255-015-1136-4. Epub 2015 Oct 26.
44.
Nistor I, Bolignano D, Haller MC, Nagler E, van der Veer SN, Jager K, Covic A, Webster A, Van Biesen W..
Why creating standardized core outcome sets for chronic kidney disease will improve clinical practice.,
Nephrol Dial Transplant. 2015 Oct 23. doi:pii: gfv365. [Epub ahead of print]
45.
Solak Y, Kario K, Covic A, Bertelsen N, Afsar B, Ozkok A, Wiecek A, Kanbay M.. Clinical value of ambulatory
blood pressure: Is it time to recommend for all patients with hypertension?, Clin Exp Nephrol. 2016
Feb;20(1):14-22. doi: 10.1007/s10157-015-1184-1. Epub 2015 Oct 22.
46.
Burlacu A, Siriopol D, Voroneanu L, Nistor I, Hogas S, Nicolae A, Nedelciuc I, Tinica G, Covic A..
Atherosclerotic Renal Artery Stenosis Prevalence and Correlations in Acute Myocardial Infarction Patients
Undergoing Primary Percutaneous Coronary Interventions: Data From Nonrandomized Single-Center
Study (REN- CS)— Single Center, Prospective, Observational Study͘, J m Heart ssoc͘ 2015 Oct
12;4(10):e002379. doi: 10.1161/JAHA.115.002379.
47.
Nemeth ZK, Mardare NG, Czira ME, Deak G, Kiss I, Mathe Z, Remport A, Ujszaszi A, Covic A, Molnar MZ,
Mucsi I.. Serum osteoprotegerin is associated with pulse pressure in kidney transplant recipients., Sci
Rep. 2015 Oct 13;5:14518. doi: 10.1038/srep14518.
48.
Cozzolino M, Covic A, Martinez-Placencia B, Xynos K.. Treatment Failure of Active Vitamin D Therapy in
Chronic Kidney Disease: Predictive Factors., Am J Nephrol. 2015;42(3):228-36. doi: 10.1159/000441095.
Epub 2015 Oct 7. Review.
49.
Montero RM, Covic A, Gnudi L, Goldsmith D.. Diabetic nephropathy: What does the future hold?, Int Urol
Nephrol. 2016 Jan;48(1):99-113. doi: 10.1007/s11255-015-1121-y. Review.
50.
Siriopol D, Voroneanu L, Hogas S, Apetrii M, Gramaticu A, Dumea R, Burlacu A, Sascau R, Kanbay M, Covic
A.. Bioimpedance analysis versus lung ultrasonography for optimal risk prediction in hemodialysis
patients., Int J Cardiovasc Imaging. 2016 Feb;32(2):263-70. doi: 10.1007/s10554-015-0768-x. Epub 2015
Oct 1.
51.
Zwergal A, Schoberl F, Xiong G, Pradhan C, Covic A, Werner P, Trapp C, Bartenstein P, la Fougère C, Jahn
K, Dieterich M, Brandt T.. Anisotropy of Human Horizontal and Vertical Navigation in Real Space:
Behavioral and PET Correlates., Cereb Cortex. 2015 Sep 28. doi:pii: bhv213. [Epub ahead of print]
52.
Chazot C, Farrington K, Nistor I, Van Biesen W, Joosten H, Teta D, Siriopol D, Covic A.. Pro and con
arguments in using alternative dialysis regimens in the frail and elderly patients., Int Urol Nephrol. 2015
Nov;47(11):1809-16. doi: 10.1007/s11255-015-1107-9. Epub 2015 Sep 16. Review.
53.
Badarau S, Siriopol D, Drugus D, Dumea R, Hogas S, Blaj M, Voroneanu L, Gramaticu A, Petris A, Burlacu
A, Covic A.. Electrocardiogram abnormalities and heart rate variability in predicting mortality and
cardiovascular events among hemodialyzed patients., Int Urol Nephrol. 2015 Oct;47(10):1703-8. doi:
10.1007/s11255-015-1063-4. Epub 2015 Sep 2.
54.
Onofriescu M, Siriopol D, Voroneanu L, Hogas S, Nistor I, Apetrii M, Florea L, Veisa G, Mititiuc I, Kanbay
M, Sascau R, Covic A.. Overhydration, Cardiac Function and Survival in Hemodialysis Patients., PLoS One.
2015;10(8):e0135691. doi: 10.1371/journal.pone.0135691.
55.
Cağlı K, Turak O, Canpolat U, Ozcan F, Tok D, Mendi M , Oksuz F, Siriopol D, Veisa G, Covic
, Kanbay
M.. Association of Serum Uric Acid Level With Blood Pressure Variability in Newly Diagnosed Essential
Hypertension., J Clin Hypertens (Greenwich). 2015 Dec;17(12):929-35. doi: 10.1111/jch.12641. Epub
2015 Aug 7.
56.
Afsar B, Ortiz A, Covic A, Gaipov A, Esen T, Goldsmith D, Kanbay M.. Phosphodiesterase type 5 inhibitors
and kidney disease., Int Urol Nephrol. 2015 Sep;47(9):1521-8. doi: 10.1007/s11255-015-1071-4. Epub
2015 Aug 5. Review.
57.
Covic A, Abraham I.. State-of-the-art biosimilar erythropoietins in the management of renal anemia:
lessons learned from Europe and implications for US nephrologists., Int Urol Nephrol.
2015
Sep;47(9):1529-39. doi: 10.1007/s11255-015-1042-9. Epub 2015 Jul 30. Review.
58.
Hodzic E, Rasic S, Klein C, Covic A, Unsal A, Cunquero JM, Prischl FC, Gauly A, Kalicki RM, Uehlinger DE..
Clinical Validation of a Peritoneal Dialysis Prescription Model in the PatientOnLine Software., Artif
Organs. 2016 Feb;40(2):144-52. doi: 10.1111/aor.12526. Epub 2015 Jul 6.
59.
Nistor I, Palmer SC, Craig JC, Saglimbene V, Vecchio M, Covic A, Strippoli GF.. Haemodiafiltration,
haemofiltration and haemodialysis for end-stage kidney disease., Cochrane Database Syst Rev. 2015 May
20;(5):CD006258. doi: 10.1002/14651858.CD006258.pub2. Review.
60.
Elcioglu OC, Afsar B, Takir M, Toprak AE, Bakan A, Bakan S, Kostek O, Oral A, Erman H, Covic A, Kanbay
M.. Renalase: Another puzzle piece between hypertension and simple renal cysts?, Int Urol Nephrol.
2015 Jul;47(7):1181-6. doi: 10.1007/s11255-015-1008-y. Epub 2015 May 19.
61.
Guideline development group.. Clinical Practice Guideline on management of patients with diabetes and
chronic kidney disease stage 3b or higher (eGFR <45 mL/min)., Nephrol Dial Transplant. 2015 May;30
Suppl 2:ii1-142. doi: 10.1093/ndt/gfv100. No abstract available.
62.
Goldsmith D, Covic A, Vervloet M, Cozzolino M, Nistor I; Chronic Kidney Disease-Mineral Bone Disease
(CKD-MBD) working group and the European Renal Best Practice (ERBP) advisory board; Chronic Kidney
Disease-Mineral Bone Disease CKD-MBD working group and the European Renal Best Practice ERBP
advisory board.. Should patients with CKD stage
5D and biochemical evidence of secondary
hyperparathyroidism be prescribed calcimimetic therapy? An ERA-EDTA position statement., Nephrol
Dial Transplant. 2015 May;30(5):698-700. doi: 10.1093/ndt/gfv050. Epub 2015 Mar 4.
63.
Fernandez-Martin JL, Martinez-Camblor P, Dionisi MP, Floege J, Ketteler M, London G, Locatelli F, Gorriz
JL, Rutkowski B, Ferreira A, Bos WJ, Covic A, Rodriguez-Garcia M, Sanchez JE, Rodriguez-Puyol D,
Cannata-Andia JB; COSMOS group.. Improvement of mineral and bone metabolism markers is associated
with better survival in haemodialysis patients: the COSMOS study., Nephrol Dial Transplant. 2015
Sep;30(9):1542-51. doi: 10.1093/ndt/gfv099. Epub 2015 Apr 28.
64.
Gesualdo L, Combe C, Covic A, Dellanna F, Goldsmith D, London G, Mann JF, Zaoui P, Turner M,
Muenzberg M, MacDonald K, Abraham I.. Risk-based individualisation of target haemoglobin in
haemodialysis patients with renal anaemia in the post-TREAT era: theoretical attitudes versus actual
practice patterns
(MONITOR-CKD5 study)., Int Urol Nephrol.
2015 May;47(5):837-45. doi:
10.1007/s11255-015-0970-8. Epub 2015 Apr 17.
65.
Banach M, Aronow WS, Serban C, Sahabkar A, Rysz J, Voroneanu L, Covic A.. Lipids, blood pressure and
kidney update 2014., Pharmacol Res. 2015 May-Jun;95-96:111-25. doi: 10.1016/j.phrs.2015.03.009. Epub
2015 Mar 27. Review.
66.
Schiller A, Timar R, Siriopol D, Timar B, Bob F, Schiller O, Drug V, Mihaescu A, Covic A.. Hepatitis B and C
virus infection in the hemodialysis population from three romanian regions., Nephron. 2015;129(3):202-
8. doi: 10.1159/000371450. Epub 2015 Mar 4.
67.
Bakan A, Oral A, Elcioglu OC, Takir M, Kostek O, Ozkok A, Basci S, Sumnu A, Ozturk S, Sipahioglu M,
Turkmen A, Voroneanu L, Covic A, Kanbay M.. Hyperuricemia is associated with progression of IgA
nephropathy., Int Urol Nephrol. 2015 Apr;47(4):673-8. doi: 10.1007/s11255-015-0939-7. Epub 2015 Mar
12.
68.
Aykas F, Solak Y, Erden A, Bulut K, Dogan S, Sarli B, Acmaz G, Afsar B, Siriopol D, Covic A, Sharma S,
Johnson RJ, Kanbay M.. Persistence of cardiovascular risk factors in women with previous preeclampsia:
a
long-term
follow-up
study.,
J
Investig
Med.
2015
Apr;63(4):641-5.
doi:
10.1097/JIM.0000000000000189.
69.
Covic A, Goldsmith D, Donciu MD, Siriopol D, Popa R, Kanbay M, London G.. From Profusion to Confusion:
The Saga of Managing Hypertension in Chronic Kidney Disease!, J Clin Hypertens (Greenwich). 2015
Jun;17(6):421-7. doi: 10.1111/jch.12508. Epub 2015 Feb 28. No abstract available.
70.
Bover J, Evenepoel P, Ureña-Torres P, Vervloet MG, Brandenburg V, Mazzaferro S, Covic A, Goldsmith D,
Massy ZA, Cozzolino M; CKD-MBD Working Group of ERA-EDTA.. Opponent's comments., Nephrol Dial
Transplant. 2015 Mar;30(3):357. doi: 10.1093/ndt/gfv021a. No abstract available.
71.
Bover J, Evenepoel P, Ureña-Torres P, Vervloet MG, Brandenburg V, Mazzaferro S, Covic A, Goldsmith D,
Massy ZA, Cozzolino M; CKD-MBD Working Group of ERA-EDTA.. Pro: cardiovascular calcifications are
clinically relevant., Nephrol Dial Transplant. 2015 Mar;30(3):345-51. doi: 10.1093/ndt/gfv020.
72.
Floege J, Covic AC, Ketteler M, Mann JF, Rastogi A, Spinowitz B, Chong EM, Gaillard S, Lisk LJ, Sprague SM;
Sucroferric Oxyhydroxide Study Group.. Long-term effects of the iron-based phosphate binder,
sucroferric oxyhydroxide, in dialysis patients., Nephrol Dial Transplant. 2015 Jun;30(6):1037-46. doi:
10.1093/ndt/gfv006. Epub 2015 Feb 16.
73.
Akin F, Celik O, Ayca B, Altun I, Diker VO, Byk I, Siriopol D, Covic A, Kanbay M.. Associations of fibroblast
growth factor 23 and fetuin-A with coronary plaque burden and plaque composition in young adults., J
Investig Med. 2015 Apr;63(4):613-9. doi: 10.1097/JIM.0000000000000153.
74.
Voroneanu L, Siriopol D, Nistor I, Apetrii M, Hogas S, Onofriescu M, Covic A.. Superior predictive value for
NTproBNP compared with high sensitivity cTnT in dialysis patients: a pilot prospective observational
study., Kidney Blood Press Res. 2014;39(6):636-47. doi: 10.1159/000368452. Epub 2014 Dec 19.
75.
Cozzolino M, Evenepoel P, Covic A.. Introduction: Mineral bone disorder is a key player in chronic kidney
disease., Semin Nephrol.
2014 Nov;34(6):577. doi:
10.1016/j.semnephrol.2014.09.002. No abstract
available.
76.
Covic A, Siriopol D.. Pulse wave velocity ratio: the new gold standard" for measuring arterial stiffness.",
Hypertension. 2015 Feb;65(2):289-90. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.04678. Epub 2014 Dec 1. No
abstract available.
77.
Covic A, Voroneanu L, Goldsmith D.. Routine bioimpedance-derived volume assessment for all
hypertensives: a new paradigm., Am J Nephrol. 2014;40(5):434-40. doi: 10.1159/000369218. Epub 2014
Nov 22.
78.
Siriopol D, Hogas S, Veisa G, Mititiuc I, Volovat C, Apetrii M, Onofriescu M, Busila I, Oleniuc M, Covic A..
Tissue advanced glycation end products (AGEs), measured by skin autofluorescence, predict mortality in
peritoneal dialysis., Int Urol Nephrol. 2015 Mar;47(3):563-9. doi: 10.1007/s11255-014-0870-3. Epub 2014
Nov 26.
79.
Siriopol D, Canaud B, Stuard S, Mircescu G, Nistor I, Covic A.. New insights into the effect of
haemodiafiltration on mortality: the Romanian experience., Nephrol Dial Transplant. 2015 Feb;30(2):294-
301. doi: 10.1093/ndt/gfu347. Epub 2014 Nov 13.
80.
Afsar B, Takir M, Kostek O, Covic A, Kanbay M.. Endocan: a new molecule playing a role in the
development of hypertension and chronic kidney disease?, J Clin Hypertens
(Greenwich).
2014
Dec;16(12):914-6. doi: 10.1111/jch.12440. Epub 2014 Nov 6. Review.
81.
Covic A, Nistor I, Donciu MD, Dumea R, Bolignano D, Goldsmith D.. Erythropoiesis-stimulating agents
(ESA) for preventing the progression of chronic kidney disease: a meta-analysis of 19 studies., Am J
Nephrol. 2014;40(3):263-79. doi: 10.1159/000366025. Epub 2014 Oct 15. Review.
82.
Nistor I, Bararu I, Apavaloaie MC, Voroneanu L, Donciu MD, Kanbay M, Nagler EV, Covic A.. Vasopressin
receptor antagonists for the treatment of heart failure: a systematic review and meta-analysis of
randomized controlled trials., Int Urol Nephrol. 2015 Feb;47(2):335-44. doi: 10.1007/s11255-014-0855-2.
Epub 2014 Oct 4. Review.
83.
Schiller A, Apetrii M, Onofriescu M, Siriopol D, Veisa G, Schiller O, Bob F, Timar R, Mihaescu A, Kanbay M,
Covic A.. Prognostic significance of 25-hydroxivitamin D entirely explained by a higher comorbidity
burden: experience from a South-Eastern European Dialysis Cohort., Hemodial Int. 2015 Apr;19(2):249-
55. doi: 10.1111/hdi.12226. Epub 2014 Sep 23.
84.
Couchoud C, Bolignano D, Nistor I, Jager KJ, Heaf J, Heimburger O, Van Biesen W; European Renal Best
Practice (ERBP) Diabetes Guideline Development Group.. Dialysis modality choice in diabetic patients
with end-stage kidney disease: a systematic review of the available evidence., Nephrol Dial Transplant.
2015 Feb;30(2):310-20. doi: 10.1093/ndt/gfu293. Epub 2014 Sep 23. Review.
85.
Solak Y, Covic A, Kanbay M.. What do we know and do not know about vitamin D?: a causal association
between vitamin D receptor genetic polymorphism and hypertension., J Clin Hypertens (Greenwich).
2014 Sep;16(9):627-8. doi: 10.1111/jch.12383. Epub 2014 Aug 8. No abstract available.
86.
Kanbay M, Siriopol D, Saglam M, Kurt YG, Gok M, Cetinkaya H, Karaman M, Unal HU, Oguz Y, Sari S,
Eyileten T, Goldsmith D, Vural A, Veisa G, Covic A, Yilmaz MI.. Serum sclerostin and adverse outcomes in
nondialyzed chronic kidney disease patients., J Clin Endocrinol Metab. 2014 Oct;99(10):E1854-61. doi:
10.1210/jc.2014-2042. Epub 2014 Jul 24.
87.
Goldsmith D, Covic A.. Oral phosphate binders in CKD - is calcium the (only) answer?, Clin Nephrol. 2014
Jun;81(6):389-95. Review.
88.
Yilmaz MI, Siriopol D, Saglam M, Kurt YG, Unal HU, Eyileten T, Gok M, Cetinkaya H, Oguz Y, Sari S, Vural A,
Mititiuc I, Covic A, Kanbay M.. Plasma endocan levels associate with inflammation, vascular
abnormalities, cardiovascular events, and survival in chronic kidney disease., Kidney Int.
2014
Dec;86(6):1213-20. doi: 10.1038/ki.2014.227. Epub 2014 Jul 2.
89.
Segall L, Nistor I, Covic A.. Heart failure in patients with chronic kidney disease: a systematic integrative
review., Biomed Res Int. 2014;2014:937398. doi: 10.1155/2014/937398. Epub 2014 May 15. Review.
90.
Turak O, Afsar B, Ozcan F, Canpolat U, Grbovic E, Mendi MA, Oksuz F, Siriopol D, Covic A, Caliskan M,
McFann K, Johnson RJ, Kanbay M.. Relationship between elevated morning blood pressure surge, uric
acid, and cardiovascular outcomes in hypertensive patients., J Clin Hypertens
(Greenwich).
2014
Jul;16(7):530-5. doi: 10.1111/jch.12359. Epub 2014 Jun 12.
91.
Afsar B, Covic A, Kanbay M.. Renal artery stenting in patients with uncontrolled hypertension: should
we? And to whom?, J Clin Hypertens (Greenwich). 2014 Jul;16(7):479-81. doi: 10.1111/jch.12344. Epub
2014 May 30. No abstract available.
92.
Ortiz A, Covic A, Fliser D, Fouque D, Goldsmith D, Kanbay M, Mallamaci F, Massy ZA, Rossignol P,
Vanholder R, Wiecek A, Zoccali C, London GM; Board of the EURECA-m Working Group of ERA-EDTA..
Epidemiology, contributors to, and clinical trials of mortality risk in chronic kidney failure., Lancet. 2014
May 24;383(9931):1831-43. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60384-6. Review.
93.
Kanbay M, Solak Y, Unal HU, Kurt YG, Gok M, Cetinkaya H, Karaman M, Oguz Y, Eyileten T, Vural A, Covic
A, Goldsmith D, Turak O, Yilmaz MI.. Monocyte count/HDL cholesterol ratio and cardiovascular events in
patients with chronic kidney disease., Int Urol Nephrol. 2014 Aug;46(8):1619-25. doi: 10.1007/s11255-
014-0730-1. Epub 2014 May 23.
94.
Yilmaz MI, Solak Y, Saglam M, Cayci T, Acikel C, Unal HU, Eyileten T, Oguz Y, Sari S, Carrero JJ, Stenvinkel
P, Covic A, Kanbay M.. The relationship between IL-10 levels and cardiovascular events in patients with
CKD., Clin J Am Soc Nephrol. 2014 Jul;9(7):1207-16. doi: 10.2215/CJN.08660813. Epub 2014 May 1.
95.
Kanbay M, Siriopol D, Nistor I, Elcioglu OC, Telci O, Takir M, Johnson RJ, Covic A.. Effects of allopurinol on
endothelial dysfunction: a meta-analysis., Am J Nephrol. 2014;39(4):348-56. doi: 10.1159/000360609.
Epub 2014 Apr 17.
96.
Mostovaya IM, Blankestijn PJ, Bots ML, Covic A, Davenport A, Grooteman MP, Hegbrant J, Locatelli F,
Vanholder R, Nubé MJ; EUDI L1 – an official ER
-EDTA Working Group.. Clinical evidence on
hemodiafiltration: a systematic review and a meta-analysis., Semin Dial. 2014 Mar;27(2):119-27. Review.
97.
Afsar B, Turkmen K, Covic A, Kanbay M.. An update on coronary artery disease and chronic kidney
disease., Int J Nephrol. 2014;2014:767424. doi: 10.1155/2014/767424. Epub 2014 Mar 10. Review.
98.
Floege J, Covic AC, Ketteler M, Rastogi A, Chong EM, Gaillard S, Lisk LJ, Sprague SM; PA21 Study Group.. A
phase III study of the efficacy and safety of a novel iron-based phosphate binder in dialysis patients.,
Kidney Int. 2014 Sep;86(3):638-47. doi: 10.1038/ki.2014.58. Epub 2014 Mar 19.
99.
Goldsmith D, Covic A.. The EVOLVE study is negative, so what does this 'bitter pill' of disappointment
mean now for renal patients?, Int J Clin Pract. 2014 Mar;68(3):286-9. doi: 10.1111/ijcp.12261.
100.
Onofriescu M, Hogas S, Voroneanu L, Apetrii M, Nistor I, Kanbay M, Covic AC.. Bioimpedance-guided fluid
management in maintenance hemodialysis: a pilot randomized controlled trial., Am J Kidney Dis. 2014
Jul;64(1):111-8. doi: 10.1053/j.ajkd.2014.01.420. Epub 2014 Feb 28.
101.
Banach M, Serban C, Aronow WS, Rysz J, Dragan S, Lerma EV, Apetrii M, Covic A.. Lipid, blood pressure
and kidney update 2013., Int Urol Nephrol. 2014 May;46(5):947-61. doi: 10.1007/s11255-014-0657-6.
Epub 2014 Feb 27. Review.
102.
Donciu MD, Tasmoc A, Dumea R, Hogas S, Voroneanu L, Siriopol MD, Covic A.. A cross-sectional study
regarding the impact of end-stage renal disease on quality of life., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2013
Oct-Dec;117(4):908-15.
103.
Segall L, Moscalu M, Hogas S, Mititiuc I, Nistor I, Veisa G, Covic A.. Protein-energy wasting, as well as
overweight and obesity, is a long-term risk factor for mortality in chronic hemodialysis patients., Int Urol
Nephrol. 2014 Mar;46(3):615-21. doi: 10.1007/s11255-014-0650-0. Epub 2014 Jan 29.
104.
Nistor I, Palmer SC, Craig JC, Saglimbene V, Vecchio M, Covic A, Strippoli GF.. Convective versus diffusive
dialysis therapies for chronic kidney failure: an updated systematic review of randomized controlled
trials., Am J Kidney Dis. 2014 Jun;63(6):954-67. doi: 10.1053/j.ajkd.2013.12.004. Epub 2014 Jan 14.
Review.
105.
Solak Y, Akilli H, Kayrak M, Aribas A, Gaipov A, Turk S, Perez-Pozo SE, Covic A, McFann K, Johnson RJ,
Kanbay M.. Uric acid level and erectile dysfunction in patients with coronary artery disease., J Sex Med.
2014 Jan;11(1):165-72. doi: 10.1111/jsm.12332. Epub 2013 Sep 25.
106.
Ozkok A, Kanbay A, Odabas AR, Covic A, Kanbay M.. Obstructive sleep apnea syndrome and chronic
kidney disease: a new cardiorenal risk factor., Clin Exp Hypertens.
2014;36(4):211-6. doi:
10.3109/10641963.2013.804546. Epub 2014 Jan 16. Review.
107.
Serafinceanu C, Neculaescu C, Cimponeriu D, Timar R, Covic AC.. Impact of gender and dialysis modality
on early mortality risk in diabetic ESRD patients: data from a large single center cohort., Int Urol Nephrol.
2014 Mar;46(3):607-14. doi: 10.1007/s11255-013-0589-6. Epub 2013 Dec 24.
108.
Tasmoc A, Hogas S, Covic A.. A longitudinal study on illness perceptions in hemodialysis patients: changes
over time., Arch Med Sci. 2013 Oct 31;9(5):831-6. doi: 10.5114/aoms.2013.38678. Epub 2013 Nov 5.
109.
Mircescu G, Stefan G, Garneata L, Mititiuc I, Siriopol D, Covic A.. Outcomes of dialytic modalities in a
large incident registry cohort from Eastern Europe: the Romanian Renal Registry., Int Urol Nephrol. 2014
Feb;46(2):443-51. doi: 10.1007/s11255-013-0571-3. Epub 2013 Oct 27.
110.
Akin F, Ayça B, Kose N, Celik O, Yilmaz Y, Akin MN, Arinc H, Ozkok A, Covic A, Kanbay M.. Serum vitamin
D and C-reactive protein levels are independently associated with diastolic dysfunction., J Investig Med.
2014 Jan;62(1):43-8. doi: 10.2310/JIM.0000000000000008.
111.
Boutouyrie P, Fliser D, Goldsmith D, Covic A, Wiecek A, Ortiz A, Martinez-Castelao A, Lindholm B, Massy
ZA, Suleymanlar G, Sicari R, Gargani L, Parati G, Mallamaci F, Zoccali C, London GM.. Assessment of
arterial stiffness for clinical and epidemiological studies: methodological considerations for validation
and entry into the European Renal and Cardiovascular Medicine registry., Nephrol Dial Transplant. 2014
Feb;29(2):232-9. doi: 10.1093/ndt/gft309. Epub 2013 Sep 30. Review.
112.
van Biesen W, Claes K, Covic A, Fan S, Lichodziejewska-Niemierko M, Schoder V, Verger C, Wabel P.. A
multicentric, international matched pair analysis of body composition in peritoneal dialysis versus
haemodialysis patients., Nephrol Dial Transplant. 2013 Oct;28(10):2620-8. doi: 10.1093/ndt/gft296.
113.
Covic A, Siriopol D, Voroneanu L.. Dialysis-induced segmental wall motion abnormalities, post-dialysis
fatigue and cardiovascular mortality: the new Bermuda triangle?, Nephrol Dial Transplant.
2013
Oct;28(10):2404-6. doi: 10.1093/ndt/gft301. No abstract available.
114.
Liabeuf S, Okazaki H, Desjardins L, Fliser D, Goldsmith D, Covic A, Wiecek A, Ortiz A, Martinez-Castelao A,
Lindholm B, Suleymanlar G, Mallamaci F, Zoccali C, London G, Massy ZA.. Vascular calcification in chronic
kidney disease: are biomarkers useful for probing the pathobiology and the health risks of this process in
the clinical scenario?, Nephrol Dial Transplant. 2014 Jul;29(7):1275-84. doi: 10.1093/ndt/gft368. Epub
2013 Sep 5. Review.
115.
Cabezas-Rodriguez I, Carrero JJ, Zoccali C, Qureshi AR, Ketteler M, Floege J, London G, Locatelli F, Gorriz
JL, Rutkowski B, Memmos D, Ferreira A, Covic A, Teplan V, Bos WJ, Kramar R, Pavlovic D, Goldsmith D,
Nagy J, Benedik M, Verbeelen D, Tielemans C, et al.. Influence of body mass index on the association of
weight changes with mortality in hemodialysis patients., Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Oct;8(10):1725-33.
doi: 10.2215/CJN.10951012. Epub 2013 Sep 5.
116.
Dumea R, Siriopol D, Hogas S, Mititiuc I, Covic A.. Procalcitonin: diagnostic value in systemic infections in
chronic kidney disease or renal transplant patients., Int Urol Nephrol.
2014 Feb;46(2):461-8. doi:
10.1007/s11255-013-0542-8. Epub 2013 Aug 30.
117.
Covic A, Onofriescu M.. Time to improve fluid management in hemodialysis: should we abandon clinical
assessment and routinely use bioimpedance?, Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Sep;8(9):1474-5. doi:
10.2215/CJN.06930613. Epub 2013 Aug 15. No abstract available.
118.
Gungor O, Kircelli F, Voroneanu L, Covic A, Ok E.. Hormones and arterial stiffness in patients with chronic
kidney disease., J Atheroscler Thromb. 2013;20(9):698-707. Epub 2013 Aug 2. Review.
119.
Covic A, Voroneanu L.. Chronic kidney disease: epic battles in the phosphate-binder wars-the last
episode?, Nat Rev Nephrol. 2013 Sep;9(9):497-8. doi: 10.1038/nrneph.2013.149. Epub 2013 Jul 30.
Review. No abstract available.
120.
Covic A, Rastogi A.. Hyperphosphatemia in patients with ESRD: assessing the current evidence linking
outcomes with treatment adherence., BMC Nephrol. 2013 Jul 18;14:153. doi: 10.1186/1471-2369-14-
153. Review.
121.
Volovat C, Cãruntu I, Costin C, Stefan A, Popa R, Volovat S, Siriopol D, Voroneanu L, Nistor I, Segall L,
Covic A.. Changes in the histological spectrum of glomerular diseases in the past 16 years in the North-
Eastern region of Romania., BMC Nephrol. 2013 Jul 15;14:148. doi: 10.1186/1471-2369-14-148.
122.
Turkmen K, Tonbul HZ, Erdur FM, Toker A, Biyik Z, Ozbiner H, Gaipov A, Gul EE, Kayrak M, Solak Y, Ozbek
O, Turk S, Covic A.. Soluble TWEAK independently predicts atherosclerosis in renal transplant patients.,
BMC Nephrol. 2013 Jul 12;14:144. doi: 10.1186/1471-2369-14-144.
123.
Solak Y, Yilmaz MI, Saglam M, Demirbas S, Verim S, Unal HU, Gaipov A, Oguz Y, Kayrak M, Caglar K, Vural
A, Turk S, Covic A, Kanbay M.. Mean corpuscular volume is associated with endothelial dysfunction and
predicts composite cardiovascular events in patients with chronic kidney disease., Nephrology (Carlton).
2013 Nov;18(11):728-35. doi: 10.1111/nep.12130.
124.
Siriopol D, Hogas S, Voroneanu L, Onofriescu M, Apetrii M, Oleniuc M, Moscalu M, Sascau R, Covic A..
Predicting mortality in haemodialysis patients: a comparison between lung ultrasonography,
bioimpedance data and echocardiography parameters., Nephrol Dial Transplant. 2013 Nov;28(11):2851-
9. doi: 10.1093/ndt/gft260. Epub 2013 Jul 4.
125.
Cannata-Andia JB, Fernandez-Martin JL, Locatelli F, London G, Gorriz JL, Floege J, Ketteler M, Ferreira A,
Covic A, Rutkowski B, Memmos D, Bos WJ, Teplan V, Nagy J, Tielemans C, Verbeelen D, Goldsmith D,
Kramar R, Martin PY, Wuthrich RP, Pavlovic D, Benedik M, et al.. Use of phosphate-binding agents is
associated with a lower risk of mortality., Kidney Int.
2013 Nov;84(5):998-1008. doi:
10.1038/ki.2013.185. Epub 2013 Jul 3.
126.
Covic A, Passlick-Deetjen J, Kroczak M, Buschges-Seraphin B, Ghenu A, Ponce P, Marzell B, de Francisco
AL.. A comparison of calcium acetate/magnesium carbonate and sevelamer-hydrochloride effects on
fibroblast growth factor-23 and bone markers: post hoc evaluation from a controlled, randomized study.,
Nephrol Dial Transplant. 2013 Sep;28(9):2383-92. doi: 10.1093/ndt/gft203. Epub 2013 Jun 19.
127.
Cappellano AM, Senerchia AA, Adolfo F, Paiva PM, Pinho R, Covic A, Cavalheiro S, Saba N.. Successful
everolimus therapy for SEGA in pediatric patients with tuberous sclerosis complex., Childs Nerv Syst.
2013 Dec;29(12):2301-5. doi: 10.1007/s00381-013-2170-0. Epub 2013 Jun 7.
128.
Parfeni M, Nistor I, Covic A.. A systematic review regarding the association of illness perception and
survival among end-stage renal disease patients., Nephrol Dial Transplant. 2013 Oct;28(10):2407-14. doi:
10.1093/ndt/gft194. Epub 2013 Jun 4. Review.
129.
Palmer SC, Nistor I, Craig JC, Pellegrini F, Messa P, Tonelli M, Covic A, Strippoli GF.. Cinacalcet in patients
with chronic kidney disease: a cumulative meta-analysis of randomized controlled trials., PLoS Med.
2013;10(4):e1001436. doi: 10.1371/journal.pmed.1001436. Epub 2013 Apr 30. Review.
130.
Locatelli F, Barany P, Covic A, De Francisco A, Del Vecchio L, Goldsmith D, Horl W, London G, Vanholder R,
Van Biesen W; ERA-EDTA ERBP Advisory Board.. Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines
on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement.,
Nephrol Dial Transplant. 2013 Jun;28(6):1346-59. doi: 10.1093/ndt/gft033. Epub 2013 Apr 12.
131.
van de Luijtgaarden MW, Jager KJ, Stel VS, Kramer A, Cusumano A, Elliott RF, Geue C, MacLeod AM,
Stengel B, Covic A, Caskey FJ.. Global differences in dialysis modality mix: the role of patient
characteristics, macroeconomics and renal service indicators., Nephrol Dial Transplant.
2013
May;28(5):1264-75. doi: 10.1093/ndt/gft053. Epub 2013 Mar 29.
132.
Covic AC, Buimistriuc LD, Green D, Stefan A, Badarau S, Kalra PA.. The prognostic value of
electrocardiographic estimation of left ventricular hypertrophy in dialysis patients., Ann Noninvasive
Electrocardiol. 2013 Mar;18(2):188-98. doi: 10.1111/anec.12007. Epub 2012 Nov 22.
133.
Covic A, Voroneanu L.. Dialysis fata morgana: can we finally successfully tackle intradialytic hypotension
with plasma sodium biofeedback systems?, Nephrol Dial Transplant.
2013 Feb;28(2):250-3. doi:
10.1093/ndt/gfs434. No abstract available.
134.
Tattersall JE, Ward RA; EUDIAL group.. Online haemodiafiltration: definition, dose quantification and
safety revisited., Nephrol Dial Transplant. 2013 Mar;28(3):542-50. doi: 10.1093/ndt/gfs530. Epub 2013
Jan 22.
135.
Macdougall IC, Provenzano R, Sharma A, Spinowitz BS, Schmidt RJ, Pergola PE, Zabaneh RI, Tong-Starksen
S, Mayo MR, Tang H, Polu KR, Duliege AM, Fishbane S; PEARL Study Groups.. Peginesatide for anemia in
patients with chronic kidney disease not receiving dialysis., N Engl J Med. 2013 Jan 24;368(4):320-32. doi:
10.1056/NEJMoa1203166.
136.
Fishbane S, Schiller B, Locatelli F, Covic AC, Provenzano R, Wiecek A, Levin NW, Kaplan M, Macdougall IC,
Francisco C, Mayo MR, Polu KR, Duliege AM, Besarab A; EMERALD Study Groups.. Peginesatide in
patients with anemia undergoing hemodialysis., N Engl J Med.
2013 Jan
24;368(4):307-19. doi:
10.1056/NEJMoa1203165.
137.
Ureña-Torres P, Bridges I, Christiano C, Cournoyer SH, Cooper K, Farouk M, Kopyt NP, Rodriguez M,
Zehnder D, Covic A.. Efficacy of cinacalcet with low-dose vitamin D in incident haemodialysis subjects
with secondary hyperparathyroidism., Nephrol Dial Transplant.
2013 May;28(5):1241-54. doi:
10.1093/ndt/gfs568. Epub 2013 Jan 16.
138.
Chan CT, Covic A, Craig JC, Davenport A, Kasiske BL, Kuhlmann MK, Levin NW, Li PK, Locatelli F, Rocco
MV, Wheeler DC.. Novel techniques and innovation in blood purification: a clinical update from Kidney
Disease: Improving Global Outcomes., Kidney Int. 2013 Mar;83(3):359-71. doi: 10.1038/ki.2012.450.
Epub 2013 Jan 16.
139.
Yilmaz MI, Turgut F, Kanbay M, Saglam M, Sonmez A, Yaman H, Demirbas S, Unal HU, Gok M, Karaman
M, Ay SA, Demirkaya E, Covic A, Carrero JJ.. Serum gamma-glutamyltransferase levels are inversely
related to endothelial function in chronic kidney disease., Int Urol Nephrol. 2013 Aug;45(4):1071-8. doi:
10.1007/s11255-012-0354-2. Epub 2012 Dec 15.
140.
Fernandez-Martin JL, Carrero JJ, Benedik M, Bos WJ, Covic A, Ferreira A, Floege J, Goldsmith D, Gorriz JL,
Ketteler M, Kramar R, Locatelli F, London G, Martin PY, Memmos D, Nagy J, Naves-Diaz M, Pavlovic D,
Rodriguez-Garcia M, Rutkowski B, Teplan V, Tielemans C, et al.. COSMOS: the dialysis scenario of CKD-
MBD in Europe., Nephrol Dial Transplant. 2013 Jul;28(7):1922-35. doi: 10.1093/ndt/gfs418. Epub 2012
Nov 19.
141.
Bolignano D, Rastelli S, Agarwal R, Fliser D, Massy Z, Ortiz A, Wiecek A, Martinez-Castelao A, Covic A,
Goldsmith D, Suleymanlar G, Lindholm B, Parati G, Sicari R, Gargani L, Mallamaci F, London G, Zoccali C..
Pulmonary hypertension in CKD., Am J Kidney Dis.
2013 Apr;61(4):612-22. doi:
10.1053/j.ajkd.2012.07.029. Epub
2012 Nov
17. Review. Erratum in: Am J Kidney Dis.
2015
Mar;65(3):524.
142.
Wuthrich RP, Chonchol M, Covic A, Gaillard S, Chong E, Tumlin JA.. Randomized clinical trial of the iron-
based phosphate binder PA21 in hemodialysis patients., Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Feb;8(2):280-9. doi:
10.2215/CJN.08230811. Epub 2012 Nov 2.
143.
Torres VE, Chapman AB, Devuyst O, Gansevoort RT, Grantham JJ, Higashihara E, Perrone RD, Krasa HB,
Ouyang J, Czerwiec FS; TEMPO 3:4 Trial Investigators.. Tolvaptan in patients with autosomal dominant
polycystic kidney disease., N Engl J Med. 2012 Dec 20;367(25):2407-18. doi: 10.1056/NEJMoa1205511.
Epub 2012 Nov 3.
144.
Sicari R, Gargani L, Wiecek A, Covic A, Goldsmith D, Suleymanlar G, Parati G, Ortiz A, Massy Z, Martinez-
Castelao A, Lindholm B, Heine GH, Fliser D, Mallamaci F, London G, Zoccali C; EUropean REnal and
Cardiovascular Medicine (EURECA-m) working group of European Renal Association-European Dialysis
Transplantation Association (ERA-EDTA).. The use of echocardiography in observational clinical trials: the
EURECA-m registry., Nephrol Dial Transplant. 2013 Jan;28(1):19-23. doi: 10.1093/ndt/gfs399. Epub 2012
Oct 9. Erratum in: Nephrol Dial Transplant. 2014 Nov;29(11):2153. Nephrol Dial Transplant. 2014
Jun;29(6):1264.
145.
Ad-hoc working group of ERBP, Fliser D, Laville M, Covic A, Fouque D, Vanholder R, Juillard L, Van Biesen
W.. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the Kidney Disease Improving Global
Outcomes (KDIGO) clinical practice guidelines on acute kidney injury: part 1: definitions, conservative
management and contrast-induced nephropathy., Nephrol Dial Transplant. 2012 Dec;27(12):4263-72.
doi: 10.1093/ndt/gfs375. Epub 2012 Oct 8. No abstract available.
146.
Turkmen K, Tonbul HZ, Erdur FM, Guney I, Kayikcioglu H, Altintepe L, Ozbek O, Yilmaz MI, Gaipov A, Turk
S, Covic A, Kanbay M.. Peri-aortic fat tissue and malnutrition-inflammation-atherosclerosis/calcification
syndrome in end-stage renal disease patients., Int Urol Nephrol.
2013 Jun;45(3):857-67. doi:
10.1007/s11255-012-0286-x. Epub 2012 Sep 23.
147.
Kanbay M, Yilmaz MI, Apetrii M, Saglam M, Yaman H, Unal HU, Gok M, Caglar K, Oguz Y, Yenicesu M,
Cetinkaya H, Eyileten T, Acikel C, Vural A, Covic A.. Relationship between serum magnesium levels and
cardiovascular events in chronic kidney disease patients., Am J Nephrol. 2012;36(3):228-37. Epub 2012
Aug 30.
148.
Covic AN, Kanemoto E, Bastos AC.. Effectiveness of a hospital school mathematics literacy program., Stud
Health Technol Inform. 2012;172:168-73.
149.
Solak Y, Biyik Z, Atalay H, Gaipov A, Guney F, Turk S, Covic A, Goldsmith D, Kanbay M.. Pregabalin versus
gabapentin in the treatment of neuropathic pruritus in maintenance haemodialysis patients: a
prospective, crossover study., Nephrology
(Carlton).
2012 Nov;17(8):710-7. doi:
10.1111/j.1440-
1797.2012.01655.x.
150.
Ozkok A, Elcioglu OC, Cukadar T, Bakan A, Sasak G, Atilgan KG, Alisir S, Kanbay M, Covic A, Odabas AR..
Low serum pancreatic enzyme levels predict mortality and are associated with malnutrition-
inflammation-atherosclerosis syndrome in patients with chronic kidney disease., Int Urol Nephrol. 2013
Apr;45(2):477-84. doi: 10.1007/s11255-012-0237-6. Epub 2012 Aug 2.
151.
Oleniuc M, Secara I, Onofriescu M, Hogas S, Voroneanu L, Siriopol D, Covic A.. Consequences of
Advanced Glycation End Products Accumulation in Chronic Kidney Disease and Clinical Usefulness of
Their Assessment Using a Non-invasive Technique - Skin Autofluorescence., Maedica (Buchar). 2011
Oct;6(4):298-307.
152.
Kramer A, Stel VS, Caskey FJ, Stengel B, Elliott RF, Covic A, Geue C, Cusumano A, Macleod AM, Jager KJ..
Exploring the association between macroeconomic indicators and dialysis mortality., Clin J Am Soc
Nephrol. 2012 Oct;7(10):1655-63. doi: 10.2215/CJN.10461011. Epub 2012 Jul 26.
153.
Solak Y, Gul EE, Kayrak M, Atalay H, Abdulhalikov T, Turk S, Covic A, Kanbay M.. Electrocardiographic P-
wave characteristics in patients with end-stage renal disease: P-index and interatrial block., Int Urol
Nephrol. 2013 Apr;45(2):511-7. doi: 10.1007/s11255-012-0187-z. Epub 2012 May 12.
154.
Akin F, Ayça B, Kose N, Duran M, Sari M, Uysal OK, Karakukcu C, Arinc H, Covic A, Goldsmith D, Okçun
B, Kanbay M.. Serum vitamin D levels are independently associated with severity of coronary artery
disease., J Investig Med. 2012 Aug;60(6):869-73. doi: 10.2310/JIM.0b013e31825457cb.
155.
Sever MS, Vanholder R; RDRTF of ISN Work Group on Recommendations for the Management of Crush
Victims in Mass Disasters.. Recommendation for the management of crush victims in mass disasters.,
Nephrol Dial Transplant. 2012 Apr;27 Suppl 1:i1-67. doi: 10.1093/ndt/gfs156.
156.
Kanbay M, Yilmaz MI, Afsar B, Saglam M, Akgul EO, Cayci T, Caglar K, Unal HU, Gok M, Vural A, Covic A..
Serum calcitonin and endothelial dysfunction in chronic kidney disease: a novel risk factor?, Int Urol
Nephrol. 2013 Feb;45(1):151-6. doi: 10.1007/s11255-012-0158-4. Epub 2012 Mar 23.
157.
Heine GH, Ortiz A, Massy ZA, Lindholm B, Wiecek A, Martinez-Castelao A, Covic A, Goldsmith D,
Suleymanlar G, London GM, Parati G, Sicari R, Zoccali C, Fliser D; European Renal and Cardiovascular
Medicine (EUREC ‑m) working group of the European Renal ssociation-European Dialysis and
Transplant Association (ERA-EDTA).. Monocyte subpopulations and cardiovascular risk in chronic kidney
disease., Nat Rev Nephrol. 2012 Mar 13;8(6):362-9. doi: 10.1038/nrneph.2012.41. Review.
158.
Covic A, Voroneanu L, Locatelli F.. Uraemic toxins versus volume and water as the major factor that
matters with dialysis., Nephrol Dial Transplant.
2012 Jan;27(1):58-62. doi:
10.1093/ndt/gfr636. No
abstract available.
159.
Akcay AB, Ozlu MF, Sen N, Cay S, Ozturk OH, Yalcn F, Bilen P, Kanat S, Karakas MF, Isleyen A, Demir AD,
Sogut S, Covic A, Kanbay M.. Prognostic significance of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in ST-
segment elevation myocardial infarction., J Investig Med.
2012 Feb;60(2):508-13. doi:
10.2310/JIM.0b013e31823e9d86.
160.
Gavrić M, Gabrić N, Jagić J, Cović
͘͘ Clinical experience with Ex-press Mini Glaucoma Shunt
implantation., Coll Antropol. 2011 Sep;35 Suppl 2:39-41.
161.
Draca N, Cović
, Pauk M, Pasalić
, Dekaris I͘͘ 1-year follow-up study of endothelial cell density loss
after penetrating keratoplasty., Coll Antropol. 2011 Sep;35 Suppl 2:11-4.
162.
Oleniuc M, Schiller A, Secara I, Onofriescu M, Hogas S, Apetrii M, Siriopol D, Covic A.. Evaluation of
advanced glycation end products accumulation, using skin autofluorescence, in CKD and dialysis
patients., Int Urol Nephrol. 2012 Oct;44(5):1441-9. doi: 10.1007/s11255-011-0097-5. Epub 2011 Dec 10.
163.
Afsar B, Elsurer R, Covic A, Kanbay M.. Vascular access type, health-related quality of life, and depression
in hemodialysis patients: a preliminary report., J Vasc Access.
2012 Apr-Jun;13(2):215-20. doi:
10.5301/jva.5000032.
164.
Kanbay M, Wolf M, Selcoki Y, Solak Y, Ikizek M, Uysal S, Segall L, Armutcu F, Eryonucu B, Duranay M,
Goldsmith D, Covic A.. Association of serum calcitonin with coronary artery disease in individuals with
and without chronic kidney disease., Int Urol Nephrol. 2012 Aug;44(4):1169-75. doi: 10.1007/s11255-
011-0076-x. Epub 2011 Dec 1.
165.
Byk C, Covic A, Engels EM, Eterovic I, Fernandes MS, Goldim JR, Gosic N, Juric H, Kalokairinou E, Krznar T,
Lima NS, Muzur A, Rincic I, Roa-Castellanos RA, Sass HM, Selak M, Zagorac I.. Rijeka Declaration on the
future of bioethics., Indian J Med Ethics. 2011 Oct-Dec;8(4):260. No abstract available.
166.
Onofriescu M, Hogas S, Voroneanu L, Covic A.. Methods for estimating dry weight" in hemodialysis
patients.", Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2011 Jul-Sep;115(3):742-9.
167.
Ortiz A, Massy ZA, Fliser D, Lindholm B, Wiecek A, Martinez-Castelao A, Covic A, Goldsmith D,
Suleymanlar G, London GM, Zoccali C.. Clinical usefulness of novel prognostic biomarkers in patients on
hemodialysis., Nat Rev Nephrol. 2011 Nov 1;8(3):141-50. doi: 10.1038/nrneph.2011.170. Review.
168.
Yilmaz MI, Solak Y, Covic A, Goldsmith D, Kanbay M.. Renal anemia of inflammation: the name is self-
explanatory., Blood Purif. 2011;32(3):220-5. doi: 10.1159/000328037. Epub 2011 Aug 9. Review.
169.
Cozzolino M, Galassi A, Apetrii M, Covic A.. What would we like to know, and what do we not know
about fibroblast growth factor 23?, J Nephrol. 2011 Nov-Dec;24(6):696-706. doi: 10.5301/jn.5000003.
Review.
170.
Kanbay M, Huddam B, Azak A, Solak Y, Kadioglu GK, Kirbas I, Duranay M, Covic A, Johnson RJ.. A
randomized study of allopurinol on endothelial function and estimated glomular filtration rate in
asymptomatic hyperuricemic subjects with normal renal function., Clin J Am Soc Nephrol.
2011
Aug;6(8):1887-94. doi: 10.2215/CJN.11451210. Epub 2011 Jul 22. Erratum in: Clin J Am Soc Nephrol. 2011
Dec;6(12):2901-2.
171.
Goldsmith DJ, Covic AC.. Significant further evidence to bolster the link between epoetin and strokes in
chronic kidney disease and cancer., Kidney Int. 2011 Aug;80(3):237-9. doi: 10.1038/ki.2011.133.
172.
Kanbay M, Turkmen K, Ecder T, Covic A.. Ambulatory blood pressure monitoring: from old concepts to
novel insights., Int Urol Nephrol. 2012 Feb;44(1):173-82. doi: 10.1007/s11255-011-0027-6. Epub 2011 Jul
6. Review.
173.
Sen N, Ozlu MF, Akgul EO, Kanat S, Cayci T, Turak O, Yaman H, Sokmen E, Ozcan F, Maden O, Demir AD,
Covic A, Kanbay M.. Elevated plasma asymmetric dimethylarginine level in acute myocardial infarction
patients as a predictor of poor prognosis and angiographic impaired reperfusion., Atherosclerosis. 2011
Nov;219(1):304-10. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2011.06.021. Epub 2011 Jun 17.
174.
Goldsmith D, Covic A.. Ambulatory blood pressure measurements in chronic kidney disease: ready to
(rock and) roll?, Arch Intern Med. 2011 Jun 27;171(12):1098-9. doi: 10.1001/archinternmed.2011.216.
No abstract available.
175.
Kanbay M, Solak Y, Covic A, Goldsmith D.. Sudden cardiac death in patients with chronic kidney disease:
prevention is the sine qua non., Kidney Blood Press Res. 2011;34(4):269-76. doi: 10.1159/000326904.
Epub 2011 Jun 21. Review.
176.
Onofriescu M, Mardare NG, Segall L, Voroneanu L, Cusai C, Hogas S, Ardeleanu S, Nistor I, Prisada OV,
Sascau R, Covic A.. Randomized trial of bioelectrical impedance analysis versus clinical criteria for guiding
ultrafiltration in hemodialysis patients: effects on blood pressure, hydration status, and arterial stiffness.,
Int Urol Nephrol. 2012 Apr;44(2):583-91. doi: 10.1007/s11255-011-0022-y. Epub 2011 Jun 19.
177.
Maftei ID, Segall L, Panculescu-Gatej R, Ceianu C, Covic A.. Hantavirus infection--hemorrhagic fever with
renal syndrome: the first case series reported in Romania and review of the literature., Int Urol Nephrol.
2012 Aug;44(4):1185-91. doi: 10.1007/s11255-011-0013-z. Epub 2011 Jun 16.
178.
Afsar B, Elsurer R, Covic A, Johnson RJ, Kanbay M.. Relationship between uric acid and subtle cognitive
dysfunction in chronic kidney disease., Am J Nephrol. 2011;34(1):49-54. doi: 10.1159/000329097. Epub
2011 Jun 10.
179.
Covic A, Apetrii M.. Vitamin D receptor activation: clinical outcomes., Contrib Nephrol. 2011;171:166-71.
doi: 10.1159/000327161. Epub 2011 May 23. Review.
180.
Kanbay M, Afsar B, Covic A.. Uric acid as a cardiometabolic risk factor: to be or not to be., Contrib
Nephrol. 2011;171:62-7. doi: 10.1159/000327160. Epub 2011 May 23. Review.
181.
Jager KJ, Lindholm B, Goldsmith D, Fliser D, Wiecek A, Suleymanlar G, Ortiz A, Massy Z, Martinez-Castelao
A, Agarwal R, Blankestijn PJ, Covic A, London G, Zoccali C, Dekker FW; for EUropean REnal and
CArdiovascular Medicine working group of the European Renal ssociation–European Dialysis and
Transplant ssociation
(ER –EDT )͘͘ Cardiovascular and non-cardiovascular mortality in dialysis
patients: where is the link?, Kidney Int Suppl (2011). 2011 Jun;1(1):21-23. Review.
182.
Zoccali C, Goldsmith D, Agarwal R, Blankestijn PJ, Fliser D, Wiecek A, Suleymanlar G, Ortiz A, Massy Z,
Covic A, Martinez-Castelao A, Jager KJ, Dekker FW, Lindholm B, London G; for EUropean REnal and
C rdiovascular Medicine working group of the European Renal ssociation–European Dialysis and
Transplant ssociation (ER –EDT
)͘͘ The complexity of the cardio-renal link: taxonomy, syndromes,
and diseases., Kidney Int Suppl (2011). 2011 Jun;1(1):2-5. Review.
183.
Agarwal R, Martinez-Castelao A, Wiecek A, Massy Z, Suleymanlar G, Ortiz A, Blankestijn PJ, Covic A,
Dekker FW, Jager KJ, Lindholm B, Goldsmith D, Fliser D, London G, Zoccali C; for EUropean REnal and
C rdiovascular Medicine working group of the European Renal ssociation–European Dialysis and
Transplant ssociation (ER –EDT
).. The lingering dilemma of arterial pressure in CKD: what do we
know, where do we go?, Kidney Int Suppl (2011). 2011 Jun;1(1):17-20. Review.
184.
Blankestijn PJ, London G, Fliser D, Jager KJ, Lindholm B, Goldsmith D, Wiecek A, Suleymanlar G, Agarwal
R, Ortiz A, Massy Z, Martinez-Castelao A, Covic A, Dekker FW, Zoccali C; for EUropean REnal and
C rdiovascular Medicine working group of the European Renal ssociation–European Dialysis and
Transplant ssociation (ER –EDT
)͘͘ Major pathways of the reno-cardiovascular link: the sympathetic
and renin-angiotensin systems., Kidney Int Suppl (2011). 2011 Jun;1(1):13-16. Review.
185.
London G, Covic A, Goldsmith D, Wiecek A, Suleymanlar G, Ortiz A, Massy Z, Lindholm B, Martinez-
Castelao A, Fliser D, Agarwal R, Jager KJ, Dekker FW, Blankestijn PJ, Zoccali C; for EUropean REnal and
C rdiovascular Medicine working group of the European Renal ssociation–European Dialysis and
Transplant ssociation (ER –EDT
)͘͘
rterial aging and arterial disease: interplay between central
hemodynamics, cardiac work, and organ flow-implications for CKD and cardiovascular disease., Kidney
Int Suppl (2011). 2011 Jun;1(1):10-12. Review.
186.
Fliser D, Wiecek A, Suleymanlar G, Ortiz A, Massy Z, Lindholm B, Martinez-Castelao A, Agarwal R, Jager
KJ, Dekker FW, Blankestijn PJ, Goldsmith D, Covic A, London G, Zoccali C; for EUropean REnal and
C rdiovascular Medicine working group of the European Renal ssociation–European Dialysis and
Transplant ssociation (ER –EDT
)͘͘ The dysfunctional endothelium in CKD and in cardiovascular
disease: mapping the origin(s) of cardiovascular problems in CKD and of kidney disease in cardiovascular
conditions for a research agenda., Kidney Int Suppl (2011). 2011 Jun;1(1):6-9. Review.
187.
Gesualdo L, London G, Turner M, Lee C, Macdonald K, Goldsmith D, Covic A, Zaoui P, Combe C, Mann J,
Dellanna F, Muenzberg M, Abraham I.. A pharmacoepidemiological study of the multi-level
determinants, predictors, and clinical outcomes of biosimilar epoetin alfa for renal anaemia in
haemodialysis patients: background and methodology of the MONITOR-CKD5 study., Intern Emerg Med.
2013 Aug;8(5):389-99. doi: 10.1007/s11739-011-0622-7. Epub 2011 May 18.
188.
Riegersperger M, Covic A, Goldsmith D.. Allopurinol, uric acid, and oxidative stress in cardiorenal
disease., Int Urol Nephrol. 2011 Jun;43(2):441-9. doi: 10.1007/s11255-011-9929-6. Epub 2011 Mar 10.
Review.
189.
Diaconescu MR, Glod M, Costea I, Grigorovici M, Covic A, Diaconescu S.. Surgical management of renal
hyperparathyroidism: a preliminary series report., Chirurgia (Bucur). 2011 Jan-Feb;106(1):51-7.
190.
Enache EM, Iancu LS, Hogas S, Jitaru D, Ivanov IC, Segall L, Covic AC.. Screening for latent BK virus
infection in a renal transplant population for the first time in Romania: a single-center experience., Int
Urol Nephrol. 2012 Apr;44(2):619-23. doi: 10.1007/s11255-011-9954-5. Epub 2011 Apr 20.
191.
Hogas S, Ardeleanu S, Segall L, Serban DN, Serban IL, Hogas M, Apetrii M, Onofriescu M, Sascau R, Covic
A.. Changes in arterial stiffness following dialysis in relation to overhydration and to endothelial
function., Int Urol Nephrol. 2012 Jun;44(3):897-905. doi: 10.1007/s11255-011-9933-x. Epub 2011 Mar 19.
192.
Basar N, Sen N, Ozcan F, Erden G, Kanat S, Sokmen E, Isleyen A, Yuzgecer H, Ozlu MF, Yildirimkaya M,
Maden O, Covic A, Johnson RJ, Kanbay M.. Elevated serum uric acid predicts angiographic impaired
reperfusion and 1-year mortality in ST-segment elevation myocardial infarction patients undergoing
percutaneous coronary intervention., J Investig
Med.
2011
Aug;59(6):931-7.
doi:
10.2310/JIM.0b013e318214ebaf.
193.
Van Biesen W, Williams JD, Covic AC, Fan S, Claes K, Lichodziejewska-Niemierko M, Verger C, Steiger J,
Schoder V, Wabel P, Gauly A, Himmele R; EuroBCM Study Group.. Fluid status in peritoneal dialysis
patients: the European Body Composition Monitoring (EuroBCM) study cohort., PLoS One. 2011 Feb
24;6(2):e17148. doi: 10.1371/journal.pone.0017148.
194.
Kanbay M, Ikizek M, Solak Y, Selcoki Y, Uysal S, Armutcu F, Eryonucu B, Covic A, Johnson RJ.. Uric acid and
pentraxin-3 levels are independently associated with coronary artery disease risk in patients with stage 2
and 3 kidney disease., Am J Nephrol. 2011;33(4):325-31. doi: 10.1159/000324916. Epub 2011 Mar 10.
195.
Kanbay M, Yilmaz MI, Sonmez A, Turgut F, Saglam M, Cakir E, Yenicesu M, Covic A, Jalal D, Johnson RJ..
Serum uric acid level and endothelial dysfunction in patients with nondiabetic chronic kidney disease.,
Am J Nephrol. 2011;33(4):298-304. doi: 10.1159/000324847. Epub 2011 Mar 8.
196.
Basar N, Sen N, Kanat S, Ozlu MF, Ozcan F, Cay S, Erden G, Cagli KE, Yildirimkaya M, Maden O, Covic A,
Kanbay M.. Lower fetuin-A predicts angiographic impaired reperfusion and mortality in ST-elevation
myocardial infarction., J Investig Med. 2011 Jun;59(5):816-22. doi: 10.2310/JIM.0b013e318214b578.
197.
Kanbay A, Buyukoglan H, Ozdogan N, Kaya E, Oymak FS, Gulmez I, Demir R, Kokturk O, Covic A..
Obstructive sleep apnea syndrome is related to the progression of chronic kidney disease., Int Urol
Nephrol. 2012 Apr;44(2):535-9. doi: 10.1007/s11255-011-9927-8. Epub 2011 Mar 3.
198.
Cepoi V, Onofriescu M, Segall L, Covic A.. The prevalence of chronic kidney disease in the general
population in Romania: a study on 60,000 persons., Int Urol Nephrol. 2012 Feb;44(1):213-20. doi:
10.1007/s11255-011-9923-z. Epub 2011 Mar 2.
199.
Caskey FJ, Kramer A, Elliott RF, Stel VS, Covic A, Cusumano A, Geue C, Macleod AM, Zwinderman AH,
Stengel B, Jager KJ.. Global variation in renal replacement therapy for end-stage renal disease., Nephrol
Dial Transplant. 2011 Aug;26(8):2604-10. doi: 10.1093/ndt/gfq781. Epub 2011 Jan 18.
200.
Kanbay M, Solak Y, Dogan E, Lanaspa MA, Covic A.. Uric acid in hypertension and renal disease: the
chicken or the egg?, Blood Purif. 2010;30(4):288-95. doi: 10.1159/000321074. Epub 2010 Nov 20.
Review.
201.
Duranay M, Segall L, Sen N, Yilmaz FM, Cetin M, Isleyen A, Kanbay M, Covic A.. Bone morphogenic
protein-7 serum level decreases significantly in patients with contrast-induced nephropathy., Int Urol
Nephrol. 2011 Sep;43(3):807-12. doi: 10.1007/s11255-010-9871-z. Epub 2010 Nov 11.
202.
Covic A, Schiller A.. Burden of disease - prevalence and incidence of ESRD in selected European regions
and populations., Clin Nephrol. 2010 Nov;74 Suppl 1:S23-7. Review.
203.
Kanbay M, Sanchez-Lozada LG, Franco M, Madero M, Solak Y, Rodriguez-Iturbe B, Covic A, Johnson RJ..
Microvascular disease and its role in the brain and cardiovascular system: a potential role for uric acid as
a cardiorenal toxin., Nephrol Dial Transplant. 2011 Feb;26(2):430-7. doi: 10.1093/ndt/gfq635. Epub 2010
Oct 8. Review.
204.
Goldsmith DJ, Covic A, Fouque D, Locatelli F, Olgaard K, Rodriguez M, Spasovski G, Urena P, Zoccali C,
London GM, Vanholder R.. Endorsement of the Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)
Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD) Guidelines: a European Renal Best
Practice
(ERBP) commentary statement., Nephrol Dial Transplant.
2010 Dec;25(12):3823-31. doi:
10.1093/ndt/gfq513. Epub 2010 Sep 9. Review.
205.
Kanbay M, Afsar B, Goldsmith D, Covic A.. Sudden death in hemodialysis: an update., Blood Purif.
2010;30(2):135-45. doi: 10.1159/000320370. Epub 2010 Aug 26. Review.
206.
Molnar MZ, Mucsi I, Macdougall IC, Marsh JE, Yaqoob M, Main J, Courtney AE, Fogarty D, Mikhail A,
Choukroun G, Short CD, Covic A, Goldsmith DJ.. Prevalence and management of anaemia in renal
transplant recipients: data from ten European centres., Nephron Clin Pract. 2011;117(2):c127-34. doi:
10.1159/000319660. Epub 2010 Aug 6.
207.
Kovesdy CP, Molnar MZ, Czira ME, Rudas A, Ujszaszi A, Rosivall L, Szathmari M, Covic A, Keszei A, Beko G,
Lakatos P, Kosa J, Mucsi I.. Associations between serum leptin level and bone turnover in kidney
transplant recipients., Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Dec;5(12):2297-304. doi: 10.2215/CJN.03520410.
Epub 2010 Aug 5.
208.
Ardeleanu S, Panaghiu L, Prisada O, Sascau R, Voroneanu L, Hogas S, Mardare N, Covic A.. Regression of
left ventricular hypertrophy in hemodialyzed patients is possible: a follow-up study., Int Urol Nephrol.
2011 Dec;43(4):1161-9. doi: 10.1007/s11255-010-9810-z. Epub 2010 Jul 25.
209.
Covic A, Voroneanu L, Goldsmith D.. The effects of vitamin D therapy on left ventricular structure and
function - are these the underlying explanations for improved CKD patient survival?, Nephron Clin Pract.
2010;116(3):c187-95. doi: 10.1159/000317198. Epub 2010 Jul 2. Review.
210.
Locatelli F, Aljama P, Canaud B, Covic A, De Francisco A, Macdougall IC, Wiecek A, Vanholder R; Anaemia
Working Group of European Renal Best Practice
(ERBP).. Target haemoglobin to aim for with
erythropoiesis-stimulating agents: a position statement by ERBP following publication of the Trial to
reduce cardiovascular events with Aranesp therapy (TREAT) study., Nephrol Dial Transplant. 2010
Sep;25(9):2846-50. doi: 10.1093/ndt/gfq336. Epub 2010 Jun 29. Review.
211.
Kanbay M, Nicoleta M, Selcoki Y, Ikizek M, Aydin M, Eryonucu B, Duranay M, Akcay A, Armutcu F, Covic
A.. Fibroblast growth factor 23 and fetuin A are independent predictors for the coronary artery disease
extent in mild chronic kidney disease., Clin J Am Soc Nephrol.
2010 Oct;5(10):1780-6. doi:
10.2215/CJN.02560310. Epub 2010 Jun 24.
212.
de Francisco AL, Leidig M, Covic AC, Ketteler M, Benedyk-Lorens E, Mircescu GM, Scholz C, Ponce P,
Passlick-Deetjen J.. Evaluation of calcium acetate/magnesium carbonate as a phosphate binder
compared with sevelamer hydrochloride in haemodialysis patients: a controlled randomized study
(CALMAG study) assessing efficacy and tolerability., Nephrol Dial Transplant. 2010 Nov;25(11):3707-17.
doi: 10.1093/ndt/gfq292. Epub 2010 Jun 7.
213.
Voroneanu L, Cusai C, Hogas S, Ardeleanu S, Onofriescu M, Nistor I, Prisada O, Sascau R, Goldsmith D,
Covic A.. The relationship between chronic volume overload and elevated blood pressure in hemodialysis
patients: use of bioimpedance provides a different perspective from echocardiography and biomarker
methodologies., Int Urol Nephrol. 2010 Sep;42(3):789-97. doi: 10.1007/s11255-010-9767-y. Epub 2010
Jun 4.
214.
Hogas SM, Voroneanu L, Serban DN, Segall L, Hogas MM, Serban IL, Covic A.. Methods and potential
biomarkers for the evaluation of endothelial dysfunction in chronic kidney disease: a critical approach., J
Am Soc Hypertens. 2010 May-Jun;4(3):116-27. doi: 10.1016/j.jash.2010.03.008. Review.
215.
Covic A, Kanbay M, Voroneanu L, Turgut F, Serban DN, Serban IL, Goldsmith DJ.. Vascular calcification in
chronic kidney disease., Clin Sci (Lond). 2010 Apr 28;119(3):111-21. doi: 10.1042/CS20090631. Review.
216.
Segall L, Covic A.. What to measure at dialysis initiation for reliable prediction of cardiovascular
outcomes: just look at CRP and pulse pressure., Perit Dial Int.
2010 May-Jun;30(3):280-3. doi:
10.3747/pdi.2010.00019. No abstract available.
217.
Segall L, Covic A.. Diagnosis of tuberculosis in dialysis patients: current strategy., Clin J Am Soc Nephrol.
2010 Jun;5(6):1114-22. doi: 10.2215/CJN.09231209. Epub 2010 Apr 22. Review.
218.
Covic A, Bammens B, Lobbedez T, Segall L, Heimburger O, van Biesen W, Fouque D, Vanholder R..
Educating end-stage renal disease patients on dialysis modality selection: clinical advice from the
European Renal Best Practice (ERBP) Advisory Board., Nephrol Dial Transplant. 2010 Jun;25(6):1757-9.
doi: 10.1093/ndt/gfq206. Epub 2010 Apr 14. No abstract available.
219.
van Biesen W, Heimburger O, Krediet R, Rippe B, La Milia V, Covic A, Vanholder R; ERBP working group on
peritoneal dialysis.. Evaluation of peritoneal membrane characteristics: clinical advice for prescription
management by the ERBP working group., Nephrol Dial Transplant. 2010 Jul;25(7):2052-62. doi:
10.1093/ndt/gfq100. Epub 2010 Mar 4. No abstract available.
220.
Goldsmith D, Covic A.. Time to Reconsider Evidence for Anaemia Treatment (TREAT) = Essential Safety
Arguments (ESA)., Nephrol Dial Transplant. 2010 Jun;25(6):1734-7. doi: 10.1093/ndt/gfq099. Epub 2010
Mar 2. No abstract available.
221.
Cepoi V, Covic A, Volovat C.. [Clinical epidemiologic assessment of the incidence of chronic kidney
diseases registered in Romania, Iasi County, in the years of 2004-2008]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.
2009 Oct-Dec;113(4):1070-6. Romanian.
222.
Busuioc M, Gusbeth-Tatomir P, Covic A.. [Acute renal failure--the present and perspectives]., Rev Med
Chir Soc Med Nat Iasi. 2009 Oct-Dec;113(4):984-90. Romanian.
223.
Panduru NM, Cimponeriu D, Cruce M, Ion DA, Mota E, Mota M, Serafinceanu C, Chivu LI, Panduru M,
Chivu RD, Covic AC.. Association of +35A/C (intron3/exon3) polymorphism in SOD1-gene with diabetic
nephropathy in type 1 diabetes., Rom J Morphol Embryol. 2010;51(1):37-41.
224.
Covic A, Mircescu G.. The safety and efficacy of intravenous ferric carboxymaltose in anaemic patients
undergoing haemodialysis: a multi-centre, open-label, clinical study., Nephrol Dial Transplant. 2010
Aug;25(8):2722-30. doi: 10.1093/ndt/gfq069. Epub 2010 Feb 26.
225.
Schiller A, Covic A.. Kidney and brain--a renal perspective of 'Les Liaisons Dangereuses'., Nephrol Dial
Transplant. 2010 May;25(5):1370-3. doi: 10.1093/ndt/gfq068. Epub 2010 Feb 17. No abstract available.
226.
Kanbay M, Covic A.. Bone morphogenic protein-7: a new prognostic marker for acute kidney injury?, NDT
Plus. 2010 Feb;3(1):106-7. doi: 10.1093/ndtplus/sfp165. No abstract available.
227.
Caskey FJ, Stel VS, Elliott RF, Jager KJ, Covic A, Cusumano A, Geue C, Kramer A, Stengel B, MacLeod AM..
The EVEREST study: an international collaboration., NDT Plus.
2010 Feb;3(1):28-36. doi:
10.1093/ndtplus/sfp146. Epub 2009 Oct 19.
228.
Kanbay M, Goldsmith D, Uyar ME, Turgut F, Covic A.. Magnesium in chronic kidney disease: challenges
and opportunities., Blood Purif. 2010;29(3):280-92. doi: 10.1159/000276665. Epub 2010 Jan 21. Review.
229.
Voroneanu L, Covic A.. Arrhythmias in hemodialysis patients., J Nephrol. 2009 Nov-Dec;22(6):716-25.
Review.
230.
Duranay M, Kanbay M, Akay H, Unverdi S, Surer H, Altay M, Kirbas I, Covic A, Zoccali C.. Nebivolol
improves renal function in patients who underwent angioplasty due to renal artery stenosis: a pilot
study., Nephron Clin Pract. 2010;114(3):c213-7. doi: 10.1159/000262304. Epub 2009 Nov 28.
231.
Covic A, Fliser D, Goldsmith D, Lindholm B, London G, Martinez A, Suleymanlar G, Wiecek A, Zoccali C..
Promoting scientific collaboration and education in cardiovascular-renal medicine: EURECAM: An ERA-
EDTA-based working group., NDT Plus. 2009 Dec;2(6):522-5. doi: 10.1093/ndtplus/sfp121. Epub 2009 Sep
10. No abstract available.
232.
Goldsmith D, Covic A.. Blood pressure control in CKD stage 5D patients--are we more or less certain what
to do in 2009?, Nephrol Dial Transplant. 2009 Dec;24(12):3597-601. doi: 10.1093/ndt/gfp562. Review.
No abstract available.
233.
Kanbay M, Afsar B, Gusbeth-Tatomir P, Covic A.. Arterial stiffness in dialysis patients: where are we
now?, Int Urol Nephrol. 2010 Sep;42(3):741-52. doi: 10.1007/s11255-009-9675-1. Epub 2009 Nov 19.
Review.
234.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P.. The role of the renin-angiotensin-aldosterone system in renal artery
stenosis, renovascular hypertension, and ischemic nephropathy: diagnostic implications., Prog
Cardiovasc Dis. 2009 Nov-Dec;52(3):204-8. doi: 10.1016/j.pcad.2009.09.005. Review.
235.
Goldsmith D, Covic AC.. Jupiter or Aurora? Micro-inflammation and dyslipidaemia: twin targets for statin
therapy in CKD., Int Urol Nephrol. 2010 Mar;42(1):133-6. doi: 10.1007/s11255-009-9649-3. Epub 2009
Oct 14. No abstract available.
236.
Kanbay M, Perazella MA, Kasapoglu B, Koroglu M, Covic A.. Erythropoiesis stimulatory agent- resistant
anemia in dialysis patients: review of causes and management., Blood Purif. 2010;29(1):1-12. doi:
10.1159/000245041. Epub 2009 Oct 8. Review.
237.
Locatelli F, Covic A, Macdougall IC, Scherhag A, Wiecek A; ORAMA Study Group.. Effect of computer-
assisted European Best Practice Guideline implementation on adherence and target attainment: ORAMA
results., J Nephrol. 2009 Sep-Oct;22(5):662-74.
238.
Kanbay M, Turgut F, Covic A, Goldsmith D.. Statin treatment for dyslipidemia in chronic kidney disease
and renal transplantation: a review of the evidence., J Nephrol. 2009 Sep-Oct;22(5):598-609. Review.
239.
Dede F, Yıldız
,
ylı D, Colak N, Odabas R, koğlu H, Eskioğlu E, Covic
͘͘ Modulation of the
immune response to HBV vaccination by hemodialysis membranes., Int Urol Nephrol.
2010
Dec;42(4):1069-75. doi: 10.1007/s11255-009-9616-z. Epub 2009 Jul 19.
240.
Vitale K, Dzakula
, Suljić P, Todorović G, Vuletić S, Cović
͘͘ Who empowers women towards
healthier lifestyles? Example from western Croatia., Coll Antropol. 2009 Apr;33 Suppl 1:165-70.
241.
Goldsmith DJ, Covic A.. Blood pressure in dialysis patients-look before we leap., Lancet. 2009 Jun
6;373(9679):1945; author reply 1945-6. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61061-8. No abstract available.
242.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P.. Trace elements in end-stage renal disease--unfamiliar territory to be
revealed., BMC Nephrol. 2009 Jun 2;10:12. doi: 10.1186/1471-2369-10-12.
243.
Vanholder R, Abramowicz D, Cannata-Andia JB, Cocchi V, Cochat P, Covic A, Eckardt KU, Fouque D,
Heimburger O, Jenkins S, MacLeod A, Lindley E, Locatelli F, London G, Marti I Monros A, Spasovski G,
Tattersall J, Van Biesen W, Wanner C, Wiecek A, Zoccali C.. The future of European Nephrology
'Guidelines'-a declaration of intent by European Renal Best Practice (ERBP)., NDT Plus. 2009 Jun;2(3):213-
21. doi: 10.1093/ndtplus/sfp035. Epub 2009 Mar 25. No abstract available.
244.
Goldsmith DJ, Covic AC.. Meta-analysis of the effects of treating blood pressure on cardiovascular
outcomes of dialysis patients., Hypertension.
2009 Jul;54(1):e6; author reply e7. doi:
10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.132860. Epub 2009 May 26. No abstract available.
245.
Goldsmith D, Kothawala P, Chalian A, Bernal M, Robbins S, Covic A.. Systematic review of the evidence
underlying the association between mineral metabolism disturbances and risk of fracture and need for
parathyroidectomy in CKD., Am J Kidney Dis. 2009 Jun;53(6):1002-13. doi: 10.1053/j.ajkd.2009.02.010.
Review.
246.
Kanbay M, Covic A, Coca SG, Turgut F, Akcay A, Parikh CR.. Sodium bicarbonate for the prevention of
contrast-induced nephropathy: a meta-analysis of
17 randomized trials., Int Urol Nephrol.
2009;41(3):617-27. doi: 10.1007/s11255-009-9569-2. Epub 2009 Apr 25.
247.
Segall L, Mardare NG, Ungureanu S, Busuioc M, Nistor I, Enache R, Marian S, Covic A.. Nutritional status
evaluation and survival in haemodialysis patients in one centre from Romania., Nephrol Dial Transplant.
2009 Aug;24(8):2536-40. doi: 10.1093/ndt/gfp110. Epub 2009 Mar 17.
248.
Pasha Y, Gusbeth-Tatomir P, Covic A, Goldsmith D.. Direct renin inhibitors: ONTARGET for success?, Int
Urol Nephrol. 2009;41(2):341-55. doi: 10.1007/s11255-009-9556-7. Epub 2009 Mar 19. Review.
249.
Segall L, Covic A, Mardare N, Ungureanu S, Marian S, Busuioc M, Nistor I, Enache R, Veisa G, Covic M..
[Nutritional status evaluation in maintenance hemodialysis patients]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.
2008 Apr-Jun;112(2):343-50. Romanian.
250.
Covic A, Abramowicz D, Bruchfeld A, Leroux-Roels G, Samuel D, van Biesen W, Zoccali C, Zoulim F,
Vanholder R; ERA-EDTA ERBP Advisory Board.. Endorsement of the Kidney Disease Improving Global
Outcomes (KDIGO) hepatitis C guidelines: a European Renal Best Practice (ERBP) position statement.,
Nephrol Dial Transplant. 2009 Mar;24(3):719-27. doi: 10.1093/ndt/gfn608. Epub 2009 Feb 8. No abstract
available.
251.
Kanbay M, Goldsmith D, Akcay A, Covic A.. Phosphate - the silent stealthy cardiorenal culprit in all stages
of chronic kidney disease: a systematic review., Blood Purif. 2009;27(2):220-30. doi: 10.1159/000197562.
Epub 2009 Jan 29. Review.
252.
Locatelli F, Covic A, Eckardt KU, Wiecek A, Vanholder R; ERA-EDTA ERBP Advisory Board.. Anaemia
management in patients with chronic kidney disease: a position statement by the Anaemia Working
Group of European Renal Best Practice (ERBP)., Nephrol Dial Transplant. 2009 Feb;24(2):348-54. doi:
10.1093/ndt/gfn653. Epub 2008 Nov 26. No abstract available.
253.
Covic A, Kothawala P, Bernal M, Robbins S, Chalian A, Goldsmith D.. Systematic review of the evidence
underlying the association between mineral metabolism disturbances and risk of all-cause mortality,
cardiovascular mortality and cardiovascular events in chronic kidney disease., Nephrol Dial Transplant.
2009 May;24(5):1506-23. doi: 10.1093/ndt/gfn613. Epub 2008 Nov 11. Review.
254.
Schiller A, Gusbeth-Tatomir P, Pavlovic N, Ferluga D, Spasovski G, Covic A.. Balkan endemic nephropathy:
a still unsolved puzzle., J Nephrol. 2008 Sep-Oct;21(5):673-80. Review.
255.
Kanbay M, Turgut F, Uyar ME, Akcay A, Covic A.. Causes and mechanisms of nondipping hypertension.,
Clin Exp Hypertens. 2008 Oct;30(7):585-97. doi: 10.1080/10641960802251974. Review.
256.
Goldsmith DJ, Covic A.. Calcium and the saga of the binders: accumulating controversy, or building
consensus?, Int Urol Nephrol. 2008;40(4):1009-14. doi: 10.1007/s11255-008-9477-x. Epub 2008 Oct 4.
Review. No abstract available.
257.
Covic A, Schiller A, Constantinescu O, Bredetean V, Mihaescu A, Olariu N, Seica A, Cepoi V, Gusbeth-
Tatomir P.. [Stage 3-5 chronic kidney disease--what is the real prevalence in Romania?]., Rev Med Chir
Soc Med Nat Iasi. 2008 Oct-Dec;112(4):922-31. Romanian.
258.
Busuioc M, Gusbeth-Tatomir P, Covic A.. [The management in chronic kidney disease (CKD)]., Rev Med
Chir Soc Med Nat Iasi. 2008 Oct-Dec;112(4):896-901. Review. Romanian.
259.
Covic A, Cannata-Andia J, Cancarini G, Coppo R, Frazão JM, Goldsmith D, Ronco P, Spasovski GB,
Stenvinkel P, Utas C, Wiecek A, Zoccali C, London G.. Biosimilars and biopharmaceuticals: what the
nephrologists need to know--a position paper by the ERA-EDTA Council., Nephrol Dial Transplant. 2008
Dec;23(12):3731-7. doi: 10.1093/ndt/gfn519. Epub 2008 Sep 18. No abstract available.
260.
Seica A, Segall L, Verzan C, Vaduva N, Madincea M, Rusoiu S, Cristea S, Stefan M, Serbanescu D,
Morosanu P, Grajdeanu L, Andronache R, Nechita M, Dragos D, Dronca A, Gusbeth-Tatomir P, Mircescu
G, Covic A.. Factors affecting the quality of life of haemodialysis patients from Romania: a multicentric
study., Nephrol Dial Transplant. 2009 Feb;24(2):626-9. doi: 10.1093/ndt/gfn506. Epub 2008 Sep 15.
261.
Busuioc M, Gusbeth-Tatomir P, Covic A.. Dialysis or not in the very elderly ESRD patient., Int Urol
Nephrol. 2008;40(4):1127-32. doi: 10.1007/s11255-008-9435-7. Epub 2008 Sep 3. Review. No abstract
available.
262.
Locatelli F, Covic A, Macdougall IC, Wiecek A; ORAMA Study Group.. ORAMA: a study to investigate EBPG
impact on renal anaemia - design and baseline data., J Nephrol. 2008 Jul-Aug;21(4):592-603.
263.
Covic A, Seica A, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith D.. Hemoglobin normalization trials in chronic kidney
disease: what should we learn about quality of life as an end point?, J Nephrol. 2008 Jul-Aug;21(4):478-
84. Review.
264.
Segall L, Oprisiu R, Fournier A, Covic A.. Antihypertensive treatment and stroke prevention in patients
with and without chronic kidney disease: a review of controlled trials., J Nephrol.
2008 May-
Jun;21(3):374-83. Review.
265.
Cannata-Andia JB, Fernandez-Martin JL, Zoccali C, London GM, Locatelli F, Ketteler M, Ferreira A, Covic A,
Floege J, Górriz JL, Rutkowski B, Memmos DE, Verbeelen D, Tielemans C, Teplan V, Bos WJ, Nagy J,
Kramar R, Goldsmith DJ, Martin PY, Wuthrich RP, Pavlovic D, et al.. Current management of secondary
hyperparathyroidism: a multicenter observational study (COSMOS)., J Nephrol. 2008 May-Jun;21(3):290-
8.
266.
Mikhail A, Covic A, Goldsmith D.. Stimulating erythropoiesis: future perspectives., Kidney Blood Press
Res. 2008;31(4):234-46. doi: 10.1159/000141928. Epub 2008 Jun 28. Review.
267.
Turgut F, Kanbay M, Metin MR, Uz E, Akcay A, Covic A.. Magnesium supplementation helps to improve
carotid intima media thickness in patients on hemodialysis., Int Urol Nephrol. 2008;40(4):1075-82. doi:
10.1007/s11255-008-9410-3. Epub 2008 Jun 21.
268.
Zoccali C, Abramowicz D, Cannata-Andia JB, Cochat P, Covic A, Eckardt KU, Fouque D, Heimburger O,
McLeod A, Lindley E, Locatelli F, Spasovski G, Tattersall J, Van Biesen W, Wanner C, Vanholder R;
European Best Practice Guidelines; European Renal Best Practice.. European best practice quo vadis?
From European Best Practice Guidelines (EBPG) to European Renal Best Practice (ERBP)., Nephrol Dial
Transplant. 2008 Jul;23(7):2162-6. doi: 10.1093/ndt/gfn238. Epub 2008 May 9. Review.
269.
Wiecek A, Covic A, Locatelli F, Macdougall IC; ORAMA study group.. Renal anemia: comparing current
Eastern and Western European management practice (ORAMA)., Ren Fail. 2008;30(3):267-76. doi:
10.1080/08860220701857241.
270.
Altay M, Turgut F, Akay H, Kanbay M, Babali A, Akcay A, Duranay M, Yigitoglu R, Covic A.. Dyspepsia in
Turkish patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis., Int Urol Nephrol. 2008;40(1):211-7. doi:
10.1007/s11255-007-9324-5. Epub 2008 Jan 15.
271.
Sadideen H, Covic A, Goldsmith D.. Mineral and bone disorder after renal transplantation: a review., Int
Urol Nephrol. 2008;40(1):171-84. Epub 2007 Dec 18. Review.
272.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith D.. Negative outcome studies in end-stage renal disease: how
dark are the storm clouds?, Nephrol Dial Transplant. 2008 Jan;23(1):56-61. Epub 2007 Nov 20. Review.
No abstract available.
273.
Covic A, Schiller A, Mardare NG, Petrica L, Petrica M, Mihaescu A, Posta N.. The impact of acute kidney
injury on short-term survival in an Eastern European population with stroke., Nephrol Dial Transplant.
2008 Jul;23(7):2228-34. Epub 2007 Nov 7.
274.
Prisada OV, Covic A, Arghiri E, Cernomaz A, Ungureanu G.. [Pulse pressure, arterial compliance and
Buckberg index in hypertensive patients treated with nebivolol and nitrates]., Rev Med Chir Soc Med Nat
Iasi. 2007 Apr-Jun;111(2):352-7. Romanian.
275.
Kanbay M, Turgut F, Karakurt F, Isik B, Alkan R, Akcay A, Yigitoglu R, Covic A.. Relation between serum
thyroid hormone and 'nondipper' circadian blood pressure variability., Kidney Blood Press Res.
2007;30(6):416-20. Epub 2007 Apr 26.
276.
Gusbeth-Tatomir P, Boisteanu D, Seica A, Buga C, Covic A.. Sleep disorders: a systematic review of an
emerging major clinical issue in renal patients., Int Urol Nephrol. 2007;39(4):1217-26. Epub 2007 Oct 4.
Review.
277.
Goldsmith D, Kuhlmann M, Covic A.. Through the looking glass: the protein science of biosimilars., Clin
Exp Nephrol. 2007 Sep;11(3):191-5. Epub 2007 Sep 28. Review.
278.
Gavrilovici C, Brumariu O, Dimitriu AG, Covic A, Boiculese L, Russu R.. [Arterial stiffness in pediatric
hypertension]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2006 Apr-Jun;110(2):259-66. Review. Romanian.
279.
Kanbay M, Isik B, Akcay A, Ozkara A, Karakurt F, Turgut F, Alkan R, Uz E, Bavbek N, Yigitoglu R, Covic A..
Relation between serum calcium, phosphate, parathyroid hormone and 'nondipper' circadian blood
pressure variability profile in patients with normal renal function., Am J Nephrol. 2007;27(5):516-21.
Epub 2007 Aug 16.
280.
Kanbay M, Ozkara A, Selcoki Y, Isik B, Turgut F, Bavbek N, Uz E, Akcay A, Yigitoglu R, Covic A.. Effect of
treatment of hyperuricemia with allopurinol on blood pressure, creatinine clearence, and proteinuria in
patients with normal renal functions., Int Urol Nephrol. 2007;39(4):1227-33. Epub 2007 Aug 15.
281.
Maftei ID, Cepoi V, Covic A.. [Assessing renal function in elderly people]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.
2007 Jan-Mar;111(1):27-38. Review. Romanian.
282.
Olan A, Segall L, Stoica L, Gusbeth-Tatomir P, Cristea C, Patrulea S, Mardare N, Balasanian M, Covic A..
[The first case of coronary artery by-pass grafting surgery (CABG) in a patient on maintenance dialysis in
Iasi]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2006 Jul-Sep;110(3):559-63. Romanian.
283.
Gusbeth-Tatomir P, Ardeleanu S, Covic M, Caruntu ID, Volovat C, Covic A.. [Epidemiology of biopsy-
proven renal disease in Romania: data from a regional registry in north-eastern Romania]., Rev Med Chir
Soc Med Nat Iasi. 2006 Jul-Sep;110(3):540-7. Romanian.
284.
Segall L, Covic A, Goldsmith DJ.. Direct renin inhibitors: the dawn of a new era, or just a variation on a
theme?, Nephrol Dial Transplant. 2007 Sep;22(9):2435-9. Epub 2007 Jun 7. No abstract available.
285.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith DJ.. Current dilemmas in inhibiting the renin-angiotensin system:
do not forget real life., Int Urol Nephrol. 2007;39(2):571-6. Epub 2007 May 10. Review.
286.
Gusbeth-Tatomir P, Covic A.. Causes and consequences of increased arterial stiffness in chronic kidney
disease patients., Kidney Blood Press Res. 2007;30(2):97-107. Epub 2007 Mar 19. Review.
287.
Covic A, Goldsmith DJ.. Final Word: The binders wars 2007-2017: The truth is out there somewhere...".",
Semin Dial. 2007 Mar-Apr;20(2):170-1. No abstract available.
288.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith DJ.. Vascular calcification--a new window on the cardiovascular
system: role of agents used to manipulate skeletal integrity., Semin Dial. 2007 Mar-Apr;20(2):158-69.
Review. No abstract available.
289.
Covic A, Kuhlmann MK.. Biosimilars: recent developments., Int Urol Nephrol. 2007;39(1):261-6. Epub
2007 Feb 27. Review.
290.
Al-Khoury S, Afzali B, Shah N, Thomas S, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith D, Covic A.. Diabetes, kidney
disease and anaemia: time to tackle a troublesome triad?, Int J Clin Pract. 2007 Feb;61(2):281-9. Review.
291.
Covic A, Maftei ID, Gusbeth-Tatomir P.. Acute liver failure due to leptospirosis successfully treated with
MARS (molecular adsorbent recirculating system) dialysis., Int Urol Nephrol. 2007;39(1):313-6. Epub
2007 Jan 3.
292.
Covic A, Maftei ID, Mardare NG, Ionita-Radu F, Totolici C, Tuta L, Golea O, Covic M, Volovat C, Gusbeth-
Tatomir P, Mircescu G.. Analysis of safety and efficacy of pegylated-interferon alpha-2a in hepatitis C
virus positive hemodialysis patients: results from a large, multicenter audit., J Nephrol. 2006 Nov-
Dec;19(6):794-801.
293.
Covic A, Mardare NG, Ardeleanu S, Prisada O, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith DJ.. Serial
echocardiographic changes in patients on hemodialysis: an evaluation of guideline implementation., J
Nephrol. 2006 Nov-Dec;19(6):783-93.
294.
Segall L, Covic A.. Cardiovascular disease in haemodialysis and peritoneal dialysis: arguments pro
haemodialysis., Nephrol Dial Transplant. 2007 Jan;22(1):59-63. Epub 2006 Nov 11. No abstract available.
295.
Buhaescu I, Covic A, Deray G.. Treatment of proliferative lupus nephritis--a critical approach., Semin
Arthritis Rheum. 2007 Feb;36(4):224-37. Epub 2006 Oct 25. Review.
296.
Buhaescu I, Izzedine H, Covic A.. Sirolimus--challenging current perspectives., Ther Drug Monit. 2006
Oct;28(5):577-84. Review.
297.
Afzali B, Al-Khoury S, Shah N, Mikhail A, Covic A, Goldsmith D.. Anemia after renal transplantation., Am J
Kidney Dis. 2006 Oct;48(4):519-36. Review.
298.
Caruntu ID, Covic A.. Renal corpuscle morphometry with increased reliability and high level of
automation., Pathol Res Pract. 2007;203(1):9-20. Epub 2006 Sep 7.
299.
Kuhlmann M, Covic A.. The protein science of biosimilars., Nephrol Dial Transplant. 2006 Oct;21 Suppl
5:v4-8. Review.
300.
Mircescu G, Garneata L, Ciocalteu A, Golea O, Gherman-Caprioara M, Capsa D, Mota E, Gusbeth-Tatomir
P, Ghenu A, Baluta S, Constantinovici N, Covic AC.. Once-every-2-weeks and once-weekly epoetin beta
regimens: equivalency in hemodialyzed patients., Am J Kidney Dis. 2006 Sep;48(3):445-55.
301.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith DJ.. The epidemics of cardiovascular disease in elderly patients
with chronic kidney disease--two facets of the same problem., Int Urol Nephrol. 2006;38(2):371-9.
Review.
302.
Covic A, Mardare N, Gusbeth-Tatomir P, Prisada O, Sascau R, Goldsmith DJ.. Arterial wave reflections and
mortality in haemodialysis patients--only relevant in elderly, cardiovascularly compromised?, Nephrol
Dial Transplant. 2006 Oct;21(10):2859-66. Epub 2006 Jul 19.
303.
Goldsmith D, Al-Khoury S, Shah N, Covic A.. Anaemia after renal transplantation--role of
immunosuppressive drugs and a pathophysiological appraisal., Nephron Clin Pract. 2006;104(2):c69-74.
Epub 2006 Jun 19. Review.
304.
Shah N, Al-Khoury S, Afzali B, Covic A, Roche A, Marsh J, Macdougall IC, Goldsmith DJ..
Posttransplantation anemia in adult renal allograft recipients: prevalence and predictors.,
Transplantation. 2006 Apr 27;81(8):1112-8.
305.
Mircescu G, Garneata L, Florea L, Cepoi V, Capsa D, Covic M, Gherman-Caprioara M, Gluhovschi G, Golea
OS, Barbulescu C, Rus E, Santimbrean C, Mardare N, Covic A.. The success story of peritoneal dialysis in
Romania: analysis of differences in mortality by dialysis modality and influence of risk factors in a
national cohort., Perit Dial Int. 2006 Mar-Apr;26(2):266-75.
306.
Al-Khoury S, Afzali B, Shah N, Covic A, Thomas S, Goldsmith DJ.. Anaemia in diabetic patients with chronic
kidney disease--prevalence and predictors., Diabetologia. 2006 Jun;49(6):1183-9. Epub 2006 Apr 12.
307.
Nistor A, Gogeneata A, Covic A, Novac C, Covic M, Diaconescu C, Ungureanu G..
[Descriptive
epidemiologic study of nosocomial infections in C.I. Parhon" hospital of Iasi].", Rev Med Chir Soc Med Nat
Iasi. 2005 Jan-Mar;109(1):144-8. Romanian.
308.
Taranu T, Covic A, Buhaescu I, Taranu T..
[Drug-induced dermatological pathology in renal
transplantation patients]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2005 Jan-Mar;109(1):36-9. Romanian.
309.
Gusbeth-Tatomir P, Covic A..
[Major impact of arteriosclerosis on cardiovascular morbidity and
mortality]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2005 Jan-Mar;109(1):11-5. Review. Romanian.
310.
Taranu T, Covic A, Tarcoveanu E, Florea L.. [Anatomical and clinical evaluation regarding the removal of
the peritoneal dialysis catheter]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2005 Apr-Jun;109(2):300-4. Romanian.
311.
Al-Khoury S, Shah N, Afzali B, Covic A, Taylor J, Goldsmith D.. Post-transplantation anaemia in adult and
paediatric renal allograft recipients-Guy's Hospital experience., Nephrol Dial Transplant.
2006
Jul;21(7):1974-80. Epub 2006 Apr 4.
312.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith DJ.. Is it time for spironolactone therapy in dialysis patients?,
Nephrol Dial Transplant. 2006 Apr;21(4):854-8. Epub 2006 Jan 31. No abstract available.
313.
Diaconescu MR, Glod M, Costea I, Grigorovici M, Covic A.. [Parathyroid carcinoma in a patient on
hemodialysis for renal failure]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2006 Jan-Mar;110(1):152-6. Romanian.
314.
Novac C, Covic A, Buhaescu I, Tinica G, Diaconescu C, Diaconescu V, Gusbeth P, Negru I, Tudose L, Suditu
N, Tanase V, Alexandroaie B, Covic M.. [Five years of kidney transplantation in Iasi]., Rev Med Chir Soc
Med Nat Iasi. 2006 Jan-Mar;110(1):44-51. Romanian.
315.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Mardare N, Buhaescu I, Goldsmith DJ.. Dynamics of the circadian blood
pressure profiles after renal transplantation., Transplantation. 2005 Nov 15;80(9):1168-73.
316.
Buhaescu I, Segall L, Goldsmith D, Covic A.. New immunosuppressive therapies in renal transplantation:
monoclonal antibodies., J Nephrol. 2005 Sep-Oct;18(5):529-36. Review.
317.
Covic A, Schiller A, Volovat C, Gluhovschi G, Gusbeth-Tatomir P, Petrica L, Caruntu ID, Bozdog G, Velciov
S, Trandafirescu V, Bob F, Gluhovschi C.. Epidemiology of renal disease in Romania: a 10 year review of
two regional renal biopsy databases., Nephrol Dial Transplant. 2006 Feb;21(2):419-24. Epub 2005 Oct 25.
318.
Covic A, Haydar AA, Bhamra-Ariza P, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith DJ.. Aortic pulse wave velocity and
arterial wave reflections predict the extent and severity of coronary artery disease in chronic kidney
disease patients., J Nephrol. 2005 Jul-Aug;18(4):388-96.
319.
Buhaescu I, Izzedine H, Covic A.. Cardiac troponins in renal failure - time for an optimistic consensus?, Int
J Clin Pract. 2005 Nov;59(11):1317-25. Review.
320.
Covic A, Mardare N, Gusbeth-Tatomir P, Brumaru O, Gavrilovici C, Munteanu M, Prisada O, Goldsmith
DJ.. Increased arterial stiffness in children on haemodialysis., Nephrol Dial Transplant.
2006
Mar;21(3):729-35. Epub 2005 Oct 12.
321.
Mardare NG, Goldsmith DJ, Gusbeth-Tatomir P, Covic A.. Intradialytic changes in reflective properties of
the arterial system during a single hemodialysis session., Hemodial Int. 2005 Oct;9(4):376-82.
322.
Buhaescu I, Covic A, Levy J.. Systemic vasculitis: still a challenging disease., Am J Kidney Dis. 2005
Aug;46(2):173-85. Review.
323.
Artenie A, Artenie R, Ungureanu D, Covic A.. [Correlation between increase of oxidative stress and
microalbuminuria in type-1 diabetic patients]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2004 Oct-Dec;108(4):777-
81. Romanian.
324.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith DJ.. Arterial stiffness in renal patients: an update., Am J Kidney
Dis. 2005 Jun;45(6):965-77. Review.
325.
Prisada OV, Covic A, Boaru I, Dubei N, Mutica C, Ungureanu G.. [Relation between arterial compliance
and the prematurity of reflected wave on pulse pressure curve evaluated by tonometric
sphygmography]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2004 Jul-Sep;108(3):526-31. Romanian.
326.
Covic A, Mutica C, Ignat A, Boaru I, Veisa G, Enea M, Covic M.. [Biological and evolutive spectrum of
patients ANCA present]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2004 Jul-Sep;108(3):516-21. Romanian.
327.
Diaconescu MR, Glod M, Costea I, Viziteu B, Grigorovici M, Covic A.. [Minimally invasive approach of the
cervical endocrine glands]., Chirurgia (Bucur). 2004 Nov-Dec;99(6):557-62. Romanian.
328.
Meadipudi S, Florea L, Covic A.. Pyrexia of unknown origin and HIV infection in a middle aged woman. A
case study., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2004 Apr-Jun;108(2):357-60.
329.
Covic A, Mutica C, Ignat A, Boaru I, Veisa G, Gusbeth-Tatomir P, Enea M, Covic M.. [Retrospective study
of 97 ANCA-positive patients: epidemiologic and clinical spectrum]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2004
Apr-Jun;108(2):305-10. Romanian.
330.
Panaghiu L, Veisa G, Covic A, Alexa ID, Arsenescu C, Covic M.. [Risk of sudden death in patients with
chronic renal failure and hemodialysis]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2004 Apr-Jun;108(2):290-5.
Romanian.
331.
Covic A, Mardare N, Gusbeth-Tatomir P, Buhaescu I, Goldsmith DJ.. Acute effect of CyA A (Neoral) on
large artery hemodynamics in renal transplant patients., Kidney Int. 2005 Feb;67(2):732-7.
332.
Gavrilovici C, Goldsmith DJ, Reid C, Gubeth-Tatomir P, Covic A.. What is the role of ambulatory BP
monitoring in pediatric nephrology?, J Nephrol. 2004 Sep-Oct;17(5):642-52. Review.
333.
Mircescu G, Capsa D, Covic M, Caprioara MG, Gluhovschi G, Golea O, Ursea N, Garneata L, Cepoi V,
Constantinovici N, Covic A.. Nephrology and renal replacement therapy in Romania--transition still
continues (Cinderella story revisited)., Nephrol Dial Transplant. 2004 Dec;19(12):2971-80.
334.
Goldsmith D, Ritz E, Covic A.. Vascular calcification: a stiff challenge for the nephrologist: does preventing
bone disease cause arterial disease?, Kidney Int. 2004 Oct;66(4):1315-33. Review.
335.
Covic A, Goldsmith DJ, Florea L, Gusbeth-Tatomir P, Covic M.. The influence of dialytic modality on
arterial stiffness, pulse wave reflections, and vasomotor function., Perit Dial Int. 2004 Jul-Aug;24(4):365-
72.
336.
Covic A, Haydar AA, Goldsmith D.. Ambulatory blood pressure monitoring in hemodialysis patients: a
critique and literature review., Semin Dial. 2004 Jul-Aug;17(4):255-9. Review.
337.
Covic A, Seica A, Gusbeth-Tatomir P, Gavrilovici O, Goldsmith DJ.. Illness representations and quality of
life scores in haemodialysis patients., Nephrol Dial Transplant. 2004 Aug;19(8):2078-83. Epub 2004 Jun
22.
338.
Haydar AA, Hujairi NM, Covic AA, Pereira D, Rubens M, Goldsmith DJ.. Coronary artery calcification is
related to coronary atherosclerosis in chronic renal disease patients: a study comparing EBCT-generated
coronary artery calcium scores and coronary angiography., Nephrol Dial Transplant.
2004
Sep;19(9):2307-12. Epub 2004 Jun 22.
339.
Covic A, Golea O, Segall L, Meadipudi S, Munteanu L, Nicolicioiu M, Tudorache V, Covic M, Goldsmith DJ..
A clinical description of rifampicin-induced acute renal failure in 170 consecutive cases., J Indian Med
Assoc. 2004 Jan;102(1):20, 22-5.
340.
Haydar AA, Covic A, Colhoun H, Rubens M, Goldsmith DJ.. Coronary artery calcification and aortic pulse
wave velocity in chronic kidney disease patients., Kidney Int. 2004 May;65(5):1790-4.
341.
Haydar AA, Covic A, Jayawardene S, Agharazii M, Smith E, Gordon I, O'Sullivan H, Goldsmith DJ.. Insights
from ambulatory blood pressure monitoring: diagnosis of hypertension and diurnal blood pressure in
renal transplant recipients., Transplantation. 2004 Mar 27;77(6):849-53.
342.
Locatelli F, Covic A, Chazot C, Leunissen K, Luño J, Yaqoob M.. Optimal composition of the dialysate,
with emphasis on its influence on blood pressure., Nephrol Dial Transplant. 2004 Apr;19(4):785-96.
Review.
343.
Bakri RS, Afzali B, Covic A, Sriskantharan R, Bharma-Ariza P, Park WH, Sriharan M, Dalton N, Wierzbicki
AS, Crook MA, Goldsmith DJ.. Cardiovascular disease in renal allograft recipients is associated with
elevated sialic acid or markers of inflammation., Clin Transplant. 2004 Apr;18(2):201-4.
344.
Locatelli F, Covic A, Chazot C, Leunissen K, Luño J, Yaqoob M; Accorde Programme.. Hypertension and
cardiovascular risk assessment in dialysis patients., Nephrol Dial Transplant. 2004 May;19(5):1058-68.
Epub 2004 Mar 5. Review.
345.
Diaconescu MR, Glod M, Costea I, Grigorovici M, Covic A.. [Total parathyroidectomy with forearm graft in
tertiary hyperparathyroidism]., Chirurgia (Bucur). 2003 Jul-Aug;98(4):341-6. Romanian.
346.
Haydar AA, Covic A, Agharazii M, Jayawardene S, Taylor J, Goldsmith DJ.. Systolic blood pressure diurnal
variation is not a predictor of renal target organ damage in kidney transplant recipients., Am J
Transplant. 2004 Feb;4(2):244-7.
347.
Covic A, Goldsmith DJ, Gusbeth-Tatomir P, Covic M.. Haemodialysis acutely improves endothelium-
independent vasomotor function without significantly influencing the endothelium-mediated abnormal
response to a beta 2-agonist., Nephrol Dial Transplant. 2004 Mar;19(3):637-43.
348.
Jayawardene SA, Covic A, Malikian N, Owen WJ, O'Donnell P, Taylor J, Koffman GC, Goldsmith DJ..
Atypical post-renal transplantation hyperparathyroidism--further support for removing all enlarged
glands".", Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2003 Jul-Sep;107(3):636-40.
349.
Covic A, Goldsmith DJ, Gusbeth-Tatomir P, Seica A, Jayawardene S, Agharazii M, Afzali B.. What added
value does ambulatory blood pressure monitoring brings to the management of post renal
transplantation hypertension?, Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2003 Jan-Mar;107(1):89-97.
350.
Covic A, Segall L, Goldsmith DJ.. Ambulatory blood pressure monitoring in renal transplantation: should
ABPM be routinely performed in renal transplant patients?, Transplantation. 2003 Dec 15;76(11):1640-2.
351.
Covic A, Goldsmith DJ, Gusbeth-Tatomir P, Buhaescu I, Covic M.. Successful renal transplantation
decreases aortic stiffness and increases vascular reactivity in dialysis patients., Transplantation. 2003 Dec
15;76(11):1573-7.
352.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith DJ.. The challenge of cardiovascular risk factors in end-stage renal
disease., J Nephrol. 2003 Jul-Aug;16(4):476-86. Review.
353.
Covic A, Haydar AA, Goldsmith DJ.. Recent insights from studies using ambulatory blood pressure
monitoring in patients with renal disease., Curr Opin Nephrol Hypertens. 2003 Nov;12(6):645-8. Review.
354.
Covic A, Goldsmith DJ, Gusbeth-Tatomir P, Volovat C, Dimitriu AG, Cristogel F, Bizo A.. Successful use of
Molecular Absorbent Regenerating System (MARS) dialysis for the treatment of fulminant hepatic failure
in children accidentally poisoned by toxic mushroom ingestion., Liver Int. 2003;23 Suppl 3:21-7.
355.
Iyengar SK, Fox KA, Schachere M, Manzoor F, Slaughter ME, Covic AM, Orloff SM, Hayden PS, Olson JM,
Schelling JR, Sedor JR.. Linkage analysis of candidate loci for end-stage renal disease due to diabetic
nephropathy., J Am Soc Nephrol. 2003 Jul;14(7 Suppl 2):S195-201.
356.
Covic A, Goldsmith DJ, Gusbeth-Tatomir P, Seica A, Covic M.. A retrospective 5-year study in Moldova of
acute renal failure due to leptospirosis: 58 cases and a review of the literature., Nephrol Dial Transplant.
2003 Jun;18(6):1128-34. Review.
357.
Tarcoveanu E, Bradea C, Florea L, Covic A, Diaconita M, Taranu T, Anghelus A..
[Laparoscopic
management of peritoneal dialysis catheters]., Chirurgia (Bucur). 2002 May-Jun;97(3):293-6. Romanian.
358.
Mititiuc I, Covic A, Antoniu S, Chifu C, Andrusca D.. [The link between glomerulonephritis and hydatid
disease ]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2002 Apr-Jun;107(2):290-3. Romanian.
359.
Arsenescu C, Georgescu GI, Covic A, Briota L.. [Permanent cardiac pacing for chronic symptomatic
atrioventricular block in uremic hemodialysed patients. A prospective study]., Rev Med Chir Soc Med Nat
Iasi. 2002 Jan-Mar;106(1):112-21. Romanian.
360.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Covic M.. [Cardiovascular risk after renal transplantation(II): ischemic heart
disease, hypercholesterolemia, hyperhomocysteinemia and smoking]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.
2002 Jan-Mar;106(1):30-4. Review. Romanian.
361.
Covic A, Mititiuc I, Gusbeth-Tatomir P, Goldsmith DJ.. The reproducibility of the circadian BP rhythm in
treated hypertensive patients with polycystic kidney disease and mild chronic renal impairment--a
prospective ABPM study., J Nephrol. 2002 Sep-Oct;15(5):497-506.
362.
Covic A, Diaconita M, Gusbeth-Tatomir P, Covic M, Botezan A, Ungureanu G, Goldsmith DJ..
Haemodialysis increases QT(c) interval but not QT(c) dispersion in ESRD patients without manifest
cardiac disease., Nephrol Dial Transplant. 2002 Dec;17(12):2170-7.
363.
Smyth J, Bakri RS, Covic A, Goldsmith DJ.. New markers and therapies for coronary artery disease in renal
patients., Minerva Urol Nefrol. 2002 Sep;54(3):157-62. Review.
364.
Covic A, Goldsmith D.. Ambulatory blood pressure monitoring: an essential tool for blood pressure
assessment in uraemic patients., Nephrol Dial Transplant. 2002 Oct;17(10):1737-41. Review. No abstract
available.
365.
Covic A, Goldsmith DJ.. Ambulatory blood pressure measurement in the renal patient., Curr Hypertens
Rep. 2002 Oct;4(5):369-76. Review.
366.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Covic M..
[The cardiovascular risk after renal transplantation
(1):
Hypertension and left ventricular hypertrophy]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.
2001 Oct-
Dec;105(4):651-6. Review. Romanian.
367.
Covic A, Caruntu ID, Marian D, Volovat C, Ghiciuc C, Costin C, Florea L, Cotutiu C, Covic M.. [Prognosis and
treatment of membranous glomerulonephritis-a 5-year prospective study]., Rev Med Chir Soc Med Nat
Iasi. 2000 Apr-Jun;104(2):63-74. Romanian.
368.
Covic A, Florea L, Ungureanu C, Covic M.. [Renal osteodystrophy(II)]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.
2000 Oct-Dec;104(4):21-5. Review. Romanian.
369.
Covic A, Florea L, Ungureanu C, Covic M.. [Renal osteodystrophy (I)]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.
2000 Jul-Sep;104(3):31-5. Review. Romanian.
370.
Goldsmith D, MacGinley R, Smith A, Covic A.. How important and how treatable is vascular stiffness as a
cardiovascular risk factor in renal failure?, Nephrol Dial Transplant. 2002 Jun;17(6):965-9. Review. No
abstract available.
371.
Covic A, Gusbeth-Tatomir P, Tarevici Z, Mihaescu T, Covic M.. [Post-rifampicin acute renal failure--
serious, but seldom recognized complication of the anti-tuberculosis treatment]., Pneumologia. 2001
Oct-Dec;50(4):225-31. Romanian.
372.
Goldsmith DJ, Covic A.. Coronary artery disease in uremia: Etiology, diagnosis, and therapy., Kidney Int.
2001 Dec;60(6):2059-78. Review.
373.
Covic AC, Goldsmith DJ, Florea L, Gusbeth P, Volovat C, Taranu T, Suditu N, Novac C, Covic M.. Should
CAPD be the first choice for dialysis in Romania? Audit of the Iasi 'C. I. Parhon' Dialysis Center: 1995-
2000., Nephrol Dial Transplant. 2001 Oct;16(10):1996-2001. No abstract available.
374.
Goldsmith DJ, Covic A.. Coronary artery disease in patients with renal failure., Int J Clin Pract. 2001
Apr;55(3):196-210. Review.
375.
Covic AM, Iyengar SK, Olson JM, Sehgal AR, Constantiner M, Jedrey C, Kara M, Sabbagh E, Sedor JR,
Schelling JR.. A family-based strategy to identify genes for diabetic nephropathy., Am J Kidney Dis. 2001
Mar;37(3):638-47.
376.
Zarif L, Covic A, Iyengar S, Sehgal AR, Sedor JR, Schelling JR.. Inaccuracy of clinical phenotyping
parameters for hypertensive nephrosclerosis., Nephrol Dial Transplant. 2000 Nov;15(11):1801-7.
377.
Covic AM, Schelling JR, Constantiner M, Iyengar SK, Sedor JR.. Serum C-peptide concentrations poorly
phenotype type 2 diabetic end-stage renal disease patients., Kidney Int. 2000 Oct;58(4):1742-50.
378.
Covic A, Goldsmith DJ, Panaghiu L, Covic M, Sedor J.. Analysis of the effect of hemodialysis on peripheral
and central arterial pressure waveforms., Kidney Int. 2000 Jun;57(6):2634-43.
379.
Bosnea D, Apetrei C, Covic A, Covic M.. [The evaluation of noninvasive samples for detecting anti-
cytomegalovirus IgG antibodies]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.
1999 Jul-Dec;103(3-4):136-9.
Romanian.
380.
Taranu T, Covic A, Taranu T.. [Continuous ambulatory peritoneal dialysis--the infectious complications.
The experience of the Nephrology Clinic of Iasi]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1999 Jan-Jun;103(1-
2):94-8. Romanian.
381.
Covic A, Goldsmith DJ, Farmer CK, Cox J, Dallyn P, Sharpstone P, Kingswood JC.. How reproducible is
diurnal blood pressure rhythm in patients with secondary (renal) hypertension?, Rev Med Chir Soc Med
Nat Iasi. 1999 Jan-Jun;103(1-2):88-93.
382.
Taranu T, Covic A, Suditu N.. [The surgical problems of continuous ambulatory peritoneal dialysis: 3 years
of experience]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1998 Jul-Dec;102(3-4):167-70. Romanian.
383.
Covic A, Goldsmith DJ, Covic M.. Reduced blood pressure diurnal variability as a risk factor for
progressive left ventricular dilatation in hemodialysis patients., Am J Kidney Dis. 2000 Apr;35(4):617-23.
384.
Goldsmith DJ, Covic A.. Prolonged slow dialysis and better survival., Am J Kidney Dis. 2000 Feb;35(2):361-
2. No abstract available.
385.
Covic A, Goldsmith DJ, Venning MC, Ackrill P.. Long-hours home haemodialysis--the best renal
replacement therapy method?, QJM. 1999 May;92(5):251-60.
386.
Covic A, Goldsmith DJ.. Ambulatory blood pressure monitoring in nephrology: focus on BP variability., J
Nephrol. 1999 Jul-Aug;12(4):220-9. Review.
387.
Covic A, Iancu L, Apetrei C, Scripcaru D, Volovat C, Mititiuc I, Covic M.. Hepatitis virus infection in
haemodialysis patients from Moldavia., Nephrol Dial Transplant. 1999 Jan;14(1):40-5.
388.
Covic A, Goldsmith DJ, Hill K, Venning MC, Ackrill P.. Urea kinetic modelling--are any of the 'bedside' Kt/V
formulae reliable enough?, Nephrol Dial Transplant. 1998 Dec;13(12):3138-46.
389.
Covic A, Goldsmith DJ, Segall L, Stoicescu C, Lungu S, Volovat C, Covic M.. Rifampicin-induced acute renal
failure: a series of 60 patients., Nephrol Dial Transplant. 1998 Apr;13(4):924-9.
390.
Covic A.. [Hypertension in chronic kidney failure (the physiopathology, clinical picture and treatment)].,
Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1997 Jul-Dec;101(3-4):30-8. Review. Romanian.
391.
Goldsmith DJ, Covic AC, Venning MC, Ackrill P.. Ambulatory blood pressure monitoring in renal dialysis
and transplant patients., Am J Kidney Dis. 1997 Apr;29(4):593-600.
392.
Covic A.. New paths of medical ethics., Synth Philos. 1997;12(2):559-71.
393.
Goldsmith DJ, Covic A, Sambrook PA, Ackrill P.. Vascular calcification in long-term haemodialysis patients
in a single unit: a retrospective analysis., Nephron. 1997;77(1):37-43.
394.
Covic A, Mititiuc I, Caruntu L, Goldsmith DJ.. Reversible nephrotic syndrome due to mesangiocapillary
glomerulonephritis secondary to hepatic hydatid disease., Nephrol Dial Transplant.
1996
Oct;11(10):2074-6. No abstract available.
395.
Covic A, Marian D, Florea L, Mititiuc I, Caruntu I, Cotutiu C, Covic M.. [The relationships of rapidly
progressive glomerulonephritis
(RPGN), crescentic glomerulonephritis and vasculitis: the clinical,
histopathological and therapeutic considerations]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1996 Jul-Dec;100(3-
4):63-72. Romanian.
396.
Goldsmith DJ, Covic AA, Venning MC, Ackrill P.. Blood pressure reduction after parathyroidectomy for
secondary hyperparathyroidism: further evidence implicating calcium homeostasis in blood pressure
regulation., Am J Kidney Dis. 1996 Jun;27(6):819-25.
397.
Goldsmith DJ, Covic A, Sambrook P, Ackrill P.. Dialysis-related beta-2-microglobulin amyloidosis after
long-term dialysis, and the effect of renal transplantation and cyclosporin therapy., Am J Med. 1996
May;100(5):587-8. No abstract available.
398.
Covic A, Goldsmith DJ, Georgescu G, Venning MC, Ackrill P.. Echocardiographic findings in long-term,
long-hour hemodialysis patients., Clin Nephrol. 1996 Feb;45(2):104-10.
399.
Goldsmith DJ, Covic A, Ackrill P.. Interdialysis blood pressure control by long haemodialysis sessions.,
Nephrol Dial Transplant. 1996 Feb;11(2):401-2. No abstract available.
400.
Covic A, Mititiuc I, Goldsmith DJ, Covic M.. [The progression factors in autosomal dominant polycystic
disease]., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 1996 Jan-Jun;100(1-2):78-84. Romanian.
401.
Covic A, Goldsmith DJ, Sambrook P, Venning MC, Ackrill P.. Analysis of blood pressure variability derived
from ambulatory blood pressure monitoring in 92 uraemic patients., Contrib Nephrol. 1996;119:157-60.
No abstract available.
402.
Branisteanu DD, Branisteanu DD, Covic A, Brailoiu E, Serban DN, Haulica ID.. Adenosine effects upon the
spontaneous quantal transmitter release at the frog neuromuscular junction in the presence of protein
kinase C-blocking and -activating agents., Neurosci Lett. 1989 Mar 13;98(1):96-100.
403.
Burdea M, Covic A, Rusu I, Cirdei E.. [Marshall type of ectodermal dysplasia (apropos of a case)]., Rev
Pediatr Obstet Ginecol Pediatr. 1984 Jan-Mar;33(1):75-8. Romanian. No abstract available.
404.
Ilie, AC; Alexa, ID; Morosanu, AI; Covic, A; Cepoi, V. EFFECTS OF OXIDATIVE STRESS AND
PHARMACOLOGYCAL TREATMENT ON GERIATRIC SYNDROMES IN THE HOSPITALIZED ELDERLY PATIENTS,
FARMACIA, 2016, 64(4): 588-593
405.
Timofte, D; Toarba, C; Hogas, S; Covic, A; Ciobica, A; Chirita, R; Lefter, R; Arhire, L; Arcan, O; Alexinschi, O;
Serban, D; Graur, M; Poroch, V. The Relevance of Oxidative Stress Status in Type 2 Diabetes and the
Chronic Consumption of Alcohol, ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, 2016, 21(1): 11246-11253
406.
Toarba, C; Hogas, S; Covic, A; Padurariu, M; Ciobica, A; Chirita, R; Graur, M. ESTABLISHING LINKS
BETWEEN ALCOHOL INTAKE, COGNITIVE FUNCTIONS AND TYPE 2 DIABETES, ARCHIVES OF BIOLOGICAL
SCIENCES, 2014, 66(2): 811-817
407.
Serban, IL; Toarba, C; Hogas, S; Covic, A; Ciobica, A; Chirita, R; Graur, M. RELEVANCE OF THE BODY MASS
INDEX IN THE COGNITIVE STATUS OF DIABETIC PATIENTS WITH DIFFERENT ALCOHOL-DRINKING
PATTERNS, ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2014, 66(1): 347-353
408.
Dumea, R; Gavrilovici, C; Siriopol, D; Hogas, S; Blaj, M; Donciu, MD; Covic, A. ORGAN PROCUREMENT
METHODS: A COMPARATIVE APPROACH OF ETHICAL ISSUES IN DIFFERENT CENTERS, REVISTA ROMANA
DE BIOETICA, 2013, 11(4): 101-121
409.
Turgut, F; Kanbay, M; Altay, M; Uz, E; Bavbek, N; Koca, C; Secilmis, S; Duranay, M; Akcay, A; Covic, A. Pro-
Hepcidin Levels in Peritoneal Dialysis and Hemodialysis Patients, DIALYSIS & TRANSPLANTATION, 2009,
38(6): 203-207
410.
Covic, A; Goldsmith, DJA; Georgescu, GC; Ackrill, P. Relationships between blood pressure variability and
left ventricular parameters in haemodialysis and renal transplant patients, NEPHROLOGY,
1998,
4(42401): 87-93
411.
Covic, A; Creanga, S; Volovat, C; Lungu, S; Stoicescu, C; Covic, M. Complications, risk factors, and catheter
survival in temporary hemodialysis access: A report of 150 cases, DIALYSIS & TRANSPLANTATION, 1997,
26(3): 131-137